Patronat POLIN

5-10.08.2018

38. konferencja IAJGS poświęcona genealogii żydowskiej

Międzynarodowa konferencja genealogiczna, IAJGS 2018Międzynarodowa konferencja genealogiczna, IAJGS 2018Międzynarodowa konferencja genealogiczna, IAJGS 2018Międzynarodowa konferencja genealogiczna, IAJGS 2018Międzynarodowa konferencja genealogiczna, IAJGS 2018Międzynarodowa konferencja genealogiczna, IAJGS 2018Międzynarodowa konferencja genealogiczna, IAJGS 2018Międzynarodowa konferencja genealogiczna, IAJGS 2018
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Międzynarodowy Związek Żydowskich Stowarzyszeń Genealogicznych (The International Association of Jewish Genealogical Societies - IAJGS), zorganizował w Warszawie 38. doroczną konferencję poświęconą tematom genealogii żydowskiej. Oficjalnym językiem konferencji był angielski.


5-10 sierpnia (niedziela - piątek), Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre

Wykłady i dyskusje dotyczyły tematów związanych z 1000-letnią historią Żydów w Polsce i w krajach ościennych, jak również zagadnień powiązanych, jak Żydzi i DNA, półwysep Iberyjski, Europa Zachodnia, cmentarze, synagogi, chasydyzm, strażnicy pamięci żydowskiej, itd. Wiele wykładów poświęconych było metodom i narzędziom badań, jak również źródłom danych genealogicznych.

Organizatorzy zapewnili udział w spotkaniach tematycznych (SIG-Luncheon), na których omawiane były sprawy powiązane z genealogiami Żydów zamieszkujących poszczególne obszary, jak na przykład: Żydzi niemieccy, ukraińscy, polscy etc. 

Główną atrakcją konferencji była "Wioska Zasobów", gdzie uczestnicy konferencji, w nieformalnej atmosferze, mogli bezpośrednio lub za pomocą narzędzi internetowych konsultować się z przedstawicielami muzeów, archiwów, organizacji pozarządowych, grupami genealogów o wspólnych zainteresowaniach, jak również firmami komercyjnymi. 

Więcej informacji o konferencji: www.iajgs2018.org, e-mail: Chair@iajgs2018.org

 

03.07.2018