Spotkanie

23.05.2018

Co to jest szabat? – spotkanie z cyklu Żydowskie ABC

Błogosławieństwo świec
fot. Biblioteka Narodowa

Wyjaśnimy, co to jest szabat i jakie znaczenia ma obchodzenie szabatu w judaizmie. Zapraszamy na spotkanie wokół podstawowych pojęć z zakresu judaizmu i kultury żydowskiej – Żydowskie ABC.


23 maja (środa), godz. 18.30, Klubokawiarnia Muzeum POLIN, wstęp wolny

Jakie są powody świętowania szabatu? Kiedy się zaczyna i jaki okres obejmuje? Jak się powinno zachowywać podczas szabatu i jakie rytuały należy wypełniać? Jakie są role kobiet, a jakie mężczyzn? Gdzie znajdziemy przepisy dotyczące nakazanych i zakazanych czynności w tym okresie? Podczas spotkania rozszyfrujemy pojęcia: kidusz, zmirot czy hawdala.

Rabinka Małgorzata Kordowicz oraz rabin Oriel Zaretsky z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie wraz z Piotrem Kowalikiem z Muzeum POLIN wyjaśnią, jakie znaczenia ma obchodzenie szabatu w judaizmie.


Rabinka Małgorzata Kordowicz – absolwentka Wydziału Hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Lektorka języka hebrajskiego na polskich uczelniach i redaktorka polsko-żydowskich periodyków. Jej polsko-hebrajski modlitewnik dla dzieci to pierwszy żydowski modlitewnik, który ukazał się drukiem w Polsce od czasu II wojny światowej. W 2016 roku ukończyła studia w Żydowskim Seminarium Teologicznym (JTS) w Nowym Jorku i, jako pierwsza Polka, została rabinką.

Piotr Kowalik – absolwent Wydziału Historyczno-Filozoficznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych Edukacji Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim. Współtwórca żydowskich Szkół Lauder-Morasha w Warszawie, wieloletni nauczyciel i zastępca dyrektora ds. programu żydowskiego tych placówek. Autor programów szkolnych i podręczników do nauczania kultury i historii żydowskiej. Główny specjalista ds. judaistyki i metodyki w Muzeum POLIN.

Rabin Oriel Zaretsky -  absolwent Jeshivat ha-Hesder Yerucham, uczelni talmudycznej otwartej w 1993 roku w mieście Jerucham na pustyni Negew. W latach 2016-2017, przygotowując się do pracy w Diasporze, ukończył szkolenia: Instytut Straus-Amiel, Ohr Torah Stone, Ner le-Elef. Rabin Zaretsky jest także chazanem; prowadził modlitwy świąteczne w gminach żydowskich w Meksyku i Kostaryce.

 

Więcej o cyklu "Żydowskie ABC" >>

10.05.2018