Spotkanie
8.08.2021

Cykl mindfulness: Jak praktykowanie uważności może wspierać kreatywność?

Każdy z nas ma już w sobie wszystkie zasoby by być kreatywnym. Praktyka uważności pomaga do nich sięgać dzięki rozwijaniu umiejętności celowego kierowania uwagi ze świata zewnętrznego do naszego świata wewnętrznego. Tej kompetencji można się nauczyć niezależnie od wieku. Zapraszamy na warsztat uważności w plenerze na "Łące Leśmiana".

  • 8 sierpnia (niedziela), godz. 16.00
  • Miejsce: "Łąka Leśmiana" (zielony skwer przy Muzeum POLIN od strony ulicy Lewartowskiego)
  • Prowadzenie: Bogna Gąsiorowska (Polski Instytut Mindfulness)
  • POBIERZ BILET>>

Ćwiczenie uważności pomaga zarówno w kreatywnym znajdowaniu rozwiązań, podejmowaniu bardziej racjonalnych decyzji, jak i kreowaniu pomysłów, co potwierdzają również liczne badania naukowe.

Na warsztacie zajmiemy się zagadnieniami:

  • uważność a kreatywność
  • tryb działania a tryb bycia
  • autopilot i mentalne nawyki
  • myślenie konwergencyjne i dywergencyjne
  • umysł początkującego a inspiracja i nowe pomysły

Integralną częścią warsztatu będzie praktyka uważności.

Bogna Gąsiorowska, absolwentka Psychologii Pozytywnej UW, certyfikowany nauczyciel mindfulness kursów MBSR (Mindfulness–Based Stress Reduction) i MBCL (Mindfulness–Based Compassionate Living), Wiceprezes Polskiego Instytutu Mindfulness, certyfikowany trener biznesu w standardzie HRD BP i FRIS® (style myślenia i działania), prelegentka na konferencjach poświęconych tematyce happiness at work, autorka artykułów nt. mindfulness. Partnerka biznesowa w obszarze przywództwa i podnoszenia efektywności w organizacjach dzięki wdrażaniu programów opartych na uważności. Jej zainteresowania koncentrują się na rozwijaniu uważnego przywództwa, budowaniu kultury organizacji uczącej się, opartej na uważności i dobrostanie psychicznym pracowników.

Współautorka programu MBTT (Mindfulness-Based Teacher Training) dedykowanego rozwijaniu uważności jako kompetencji osobistej nauczycieli różnego szczebla edukacji, psychologów i pedagogów. Współautorka projektu UWAŻNA SZKOŁA realizowanego pod patronatem Polskiego Instytutu Mindfulness.

Informacje organizacyjne spotkań plenerowych

Na wszystkie wydarzenia plenerowe obowiązują zgłoszenia online.

Każdy z uczestników przed przystąpieniem do udziału w zajęciach/warsztatach/spotkaniach jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem wydarzeń plenerowych. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej https://www.polin.pl/pl/laka-lesmiana-2021 oraz na miejscu wydarzenia.

Po przybyciu na miejsce prosimy o wypełnienie formularzy osobowych, otrzymanych od koordynatora wydarzenia. Obowiązuje limit miejsc – zapewniony udział w wydarzeniach mają wyłącznie osoby wcześniej zapisane. Organizator może wyprosić uczestnika, nie stosującego się do zaleceń sanitarnych.

Na zajęcia sportowe oraz warsztaty mindfulness prosimy o przyniesienie własnych mat. Na miejscu można będzie skorzystać z płynu do dezynfekcji.

Podczas wszystkich wydarzeń plenerowych rekomendujemy zasłanianie nosa i ust. Prosimy o zachowywanie odległości 2 metrów od pozostałych uczestników. 

 

Cykl „poŁĄCZenie” jest realizowany we współpracy z Polskim Instytutem Mindfulness

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl