Spotkanie
18.07.2021 – online

Cykl mindfulness: Uważność na poezję - co łączy poezję i medytację? Zobacz zapis spotkania.

W rozmowie o medytacji i poezji - Katarzyna Błachiewicz-Koryga, nauczycielka mindfulness oraz Karolina Dzięciołowska, poetka zastanowią się, czy istnieje jedna uważność. Zadadzą sobie pytanie o to, czym jest dla nich każda z tych sztuk.

Co łączy poezję i medytację? Na czym polega ich praktyka, rzemiosło, czy niezbędne jest natchnienie, pewien rodzaj wrażliwości a może skupienie na sobie.

W przestrzeni "Łąki Leśmiana" nasze rozmówczynie poszukają też innych sfer, światów, gdzie mogą spotkać się medytacja z poezją. Zapraszamy do wspólnej podróży do wewnątrz i na zewnątrz bez gwarancji, że to co odkryjemy będzie oczywiste i jednoznaczne.

Katarzyna Błachiewicz-Koryga, wiceprezeska Polskiego Instytutu Mindfulness, autorka bloga "Sztuka Umysłu". Certyfikowana nauczycielka kursów redukcji stresu MBSR (Mindfuless-Based Stress Reduction). Z wykształcenia aktorka i menadżerka kultury. Całe życie silnie związana ze środowiskiem kultury i sztuki. Propagatorka uważności, jako sposobu radzenia sobie w życiu. Motto: "W każdym z nas jest wielka moc – trzeba ją tylko umieć znaleźć".

Karolina Dzięciołowska, redaktorka, muzealniczka. Pisze wiersze i prozę poetycką. Publikowała na łamach magazynu "Drobiazgi", "Dwutygodnika", "Twórczości" oraz w ramach projektu "Wydaje się!" pod opieką Mikołaja Grynberga w centrum społeczności żydowskiej JCC Warszawa. 


Cykl „poŁĄCZenie” jest realizowany we współpracy z Polskim Instytutem Mindfulness

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl