Spotkanie
6.06.2018

Relacja audio: Szymon Rudnicki "Falanga" - Czytelnia POLIN

Podczas spotkania z cyklu "Czytelnia POLIN", prof. Szymon Rudnicki opowiedział o swoich najnowszych badaniach na temat najbardziej radykalnego odłamu polskiego ruchu narodowego w okresie XX-lecia międzywojennego i zaprezentował wydaną właśnie książkę "Falanga. Ruch narodowo-radykalny".

Wysłuchaj nagrania ze spotkania wokół książki Szymona Rudnickiego "Falanga" (6.06.2018):

W drugiej części spotkania o publikacji prof. Rudnickiego będą dyskutowali prof. Antoni Dudek z UKSW i prof. Andrzej Friszke z Instytutu Studiów Politycznych PAN. Spotkanie poprowadził dr Michał Trębacz, który kieruje Działem Naukowym Muzeum POLIN.

"Mało kto zdaje sobie sprawę, że RNR wyłonił się z niezadowolenia Obozem Narodowo-Radykalnym. I od przyczyn rozłamu zaczynam książkę" – mówi prof. Rudnicki. "Następnie omawiam dzieje organizacji, by przejść do metod działania. Osobny rozdział poświęcam wyższym uczelniom, bo tam kształtowała się ta młodzież – znaczna część członków i przywódcy organizacji byli studentami. Na uczelniach wyższych skupiała się działalność nie tylko RNR, ale też ONR i Młodzieży Wszechpolskiej. Część drugą zaczynam od próby odpowiedzi napytanie, co skłaniało tę młodzież do narodowego-radykalizmu. Ciekawił mnie także ich stosunek do historii - co z niej wybierali, a co odrzucali. Polska była państwem wielonarodowym i nacjonaliści nie mogli nie próbować formułować swego stosunku do mniejszości narodowych.  Przedstawiam ich propozycje rozwiązania kwestii mniejszości słowiańskich. Największym jednak problemem i wrogiem byli Żydzi. Przy czym dla RNR-u walka o kulturę była, moim zdaniem,  ważniejsza niż wyparcie Żydów z gospodarki. (…) Podobne organizacje istniały we wszystkich krajach Europy. Jest to więc przyczynek do szerszych badań".


Szymon Rudnicki, emerytowany profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego,  badacz historii Polski w XX w. a szczególnie  parlamentaryzmu. Opublikował m.in.: "Działalność polityczna konserwatystów polskich 1918–1926" (1981), "Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność" (1985), "Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej" (2003), "Równi, ale niezupełnie" (2009).

Andrzej Friszke,  profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, autor licznych książek, m.in.: "Opozycja polityczna w PRL 1945–1980"; "Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi"; "Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989"; "Rewolucja Solidarności 1980-1981"; "Sprawa jedenastu"; "Adam Ciołkosz – portret polskiego socjalisty".

Antoni  Dudek, profesor w Instytucie Politologii UKSW, autor licznych publikacji m.in. "Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej", "PRL bez makijażu", "Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990", "Historia polityczna Polski 1989–2012".