Spotkanie
Zgłoszenia do: 31.01.2021

DKF POLIN - dyskusyjny klub filmowy dla nauczycieli i nauczycielek

Na obrazie widzimy grupę ludzi siedzących w auli.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Nauczycieli i nauczycielki szkół ponadpodstawowych zapraszamy do udziału w naszym nowym cyklu filmowych spotkań w formie wirtualnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego POLIN. W programie spotkań pojawią się m.in. takie tytuły jak: "Syn Szawła", reż. László Nemes, "Pollywood", reż. Paweł Ferdek oraz "POL-IN. Okruchy pamięci", reż. Jolanta Dylewska.

  • Spotkania w ramach DKF są bezpłatne i będą realizowane w wybrane czwartki w godz. 18:00-19:30.
  • Zajęcia będą odbywać się od lutego do kwietnia 2021 roku.

Podczas każdego z siedmiu połączeń, uczestnicy i uczestniczki DKF przyjrzą się materiałom audiowizualnym – filmom fabularnym i dokumentalnym, poruszającym tematykę żydowską oraz polsko-żydowską. Szczególne miejsce, podczas dyskusji, przeznaczymy na refleksje nad tym, które filmy lub które ich fragmenty uczestnicy i uczestniczki cyklu mogą wykorzystać w procesie nauczania oraz jak powinni to robić w sposób najbardziej wspierający rozwój intelektualny i emocjonalny swoich podopiecznych. 

Spotkania DKF poprowadzi dr Marcin Skorek, a program urozmaicą zaproszeni specjaliści.  

Marcin Skorek – doktor nauk humanistycznych, filmoznawca, autor programów edukacji filmowo-medialnej, specjalizuje się w zagadnieniach audiowizualnej komunikacji kulturowej, manipulacji i perswazji w mediach. Wiedzę kulturoznawczą wykorzystuje do badań nad potrzebami edukacyjnymi nauczycieli i uczniów. 


Informacje organizacyjne:

  • Do udziału w DKF można zgłosić się wypełniając formularz online
  • Spotkania będą realizowane na platformie zoom w zamkniętej grupie osób przyjętych na cały cykl – 7 spotkań. 
  • Spotkania w ramach DKF będą realizowane w wybrane czwartki w godz. 18:00-19:30. Zajęcia będą odbywać się od lutego do kwietnia 2021 r.
  • Omawiane tytuły filmowe będą udostępniane uczestnikom i uczestniczkom do obejrzenia przed kolejnymi spotkaniami, poprzez specjalnie przygotowany dla nich kanał streamingowy. 
  • W oparciu o tematy poruszane w ramach DKF, zostaną przygotowane materiały edukacyjne, w których zostaną przedstawione i omówione możliwości wykorzystania omawianych materiałów filmowych podczas zajęć szkolnych. 
  • Udział w DKF jest bezpłatny 
     

Terminy i tematy spotkań:

18.02 - Pollywood. O tym jak polscy Żydzi zbudowali fabrykę snów.  
25.02 - Ojczyzna wielu narodów. 
11.03 - Korzenie światopoglądu. Film fabularny w nauczaniu historii o II wojnie światowej.  
25.03 - Dwa oblicza pamięci. O wspólnej przeszłości polsko-żydowskiej. 
08.04 - Polifonia narracji o Zagładzie. Dlaczego Polacy nie zrobili więcej. 
22.04 - Dekonstrukcja mitu o Irenie Sendlerowej. Narracja historyczna w służbie polityki. 
29.04 - Netflix i kultura żydowska. Żydzi i Izraelczycy. 

 

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl