Wydarzenie
25.08.2020

Gimnastyka dla seniorów metodą Moshe Feldenkraisa

Grupa osób stoi na trawniku, pod drzewami. Są w sportowych strojach. Ćwiczą.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy seniorów oraz osoby, które mają trudności z poruszaniem się na zajęcia ruchowe prowadzone metodą Moshe Feldenkraisa. Praca tą metodą odbywa się w komfortowych warunkach, w przyjazny sposób, ze szczególną uważnością na potrzeby grupy.

 • 14 lipca - 25 sierpnia (wtorki), godz. 11.00-12.00
 • Miejsce: "Łąka Leśmiana" (zielony skwer przy Muzeum POLIN od strony ulicy Lewartowskiego)
 • Limit miejsc, obowiązują wcześniejsze zapisy.
  • Zapisy prowadzimy na najbliższy termin z tygodniowym wyprzedzeniem
  • telefon w godzinach 10.00-15.00 pod numerem: 22 471 03 01 wew. 2.
  • e-mail: [email protected]

Z uwagi na pogodę przenosimy dzisiejsze zajęcia do Klubokawiarni w Muzeum POLIN (wejście po prawej od wejścia głównego).

Podczas zajęć prowadzonych na „Łące Leśmiana” będziemy pracować metodą nazywaną "Świadomość poprzez ruch", gdzie nauczyciel werbalnie, w sposób łatwy i łagodny, prowadzi uczniów przez określone sekwencje ruchowe.

Uczniowie są instruowani, aby respektować swoje ewentualne ograniczenia  i pracować w zakresie pełnego komfortu i łatwości. Każdy ćwiczy we własnym tempie – tworzy to atmosferę pełną akceptacji, pozbawioną elementów negatywnej oceny i współzawodnictwa. Nacisk położony jest na odkrywanie nowych możliwości ruchowych, obserwację jakości ruchu, śledzenie wewnętrznych procesów zachodzących podczas ruchu.

 • Zajęcia poprowadzi Aldona Chróściewicz - Certyfikowana Nauczycielka Metody Feldenkraisa, Master of Art of NLP, trenerka mentalna, z wykształcenia jest lekarzem medycyny, od czasów studiów rozwija zainteresowania związane z terapią manualną.
   
 • Moshe Feldenkrais (1904-1984) – izraelski fizyk  i inżynier, jednocześnie wyjątkowy sportowiec – jako jeden z pierwszych w Europie uzyskał czarny pas w judo i niemal do końca życia go nauczał, był też wyjątkowym obserwatorem z niezwykłą umiejętnością syntezy wszelkiej dostępnej mu wiedzy. W opracowanej przez siebie metodzie Feldenkrais koncentruje się na indywidualnym, holistycznym podejściu do ciała i jego rozwoju. Udowadnia, że przez całe życie nasz układ nerwowy zachowuje zdolność tworzenia nowych połączeń, reorganizacji starych, a co za tym idzie – może tworzyć nowe, lepsze bądź inne wzorce ruchu i zachowań.
   

Informacje organizacyjne spotkań plenerowych

Na wszystkie wydarzenia plenerowe obowiązują zgłoszenia online.

Każdy z uczestników przed przystąpieniem do udziału w zajęciach/warsztatach/spotkaniach jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem wydarzeń plenerowych. Regulamin będzie dostępny  na stronie internetowej www.polin.pl oraz na miejscu wydarzenia.

Po przybyciu na miejsce prosimy o wypełnienie formularzy osobowych, otrzymanych od koordynatora wydarzenia. Obowiązuje limit miejsc – zapewniony udział w wydarzeniach mają wyłącznie osoby wcześniej zapisane. Organizator może wyprosić uczestnika, nie stosującego się do zaleceń sanitarnych.

Na zajęcia sportowe prosimy o przyniesienie własnych mat. Na miejscu można będzie skorzystać z płynu do dezynfekcji oraz – w przypadku warsztatów manualnych - z rękawiczek jednorazowych.

Podczas wszystkich wydarzeń plenerowych rekomendujemy zasłanianie nosa i ust. Prosimy o zachowywanie odległości 2 metrów od pozostałych uczestników.
 

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl

 

Partner medialny