Nauka
14.01.2021 - online

Kolejny etap w historii Chasydyzmu

Zapraszamy na kolejną dyskusję z cyklu "What's New, What's Next?", w ramach którego prof. Antony Polonsky rozmawia na temat najnowszych publikacji dotyczących historii Żydów na ziemiach polskich. Towarzyszą mu wybitni uczeni z całego świata.

  • 14 stycznia (czwartek), 20.00 CET
  • Język debaty: angielski

Dyskusja będzie poświęcona książce „Chasydyzm: nowa historia” Wydawnictwa Princeton University Press, która została zaliczona do najwybitniejszych tytułów akademickich 2018 roku.

Chasydyzm narodził się w południowo-wschodniej Polsce, w kręgach mistycznych skupionych wokół postaci Israela Baal Szem Towa, ale dopiero po jego śmierci w 1760 r., ruch ten zaczął się rozprzestrzeniać. Podważając pogląd, że po XVIII w. chasydyzm przestał być ruchem twórczym, książka dowodzi, że jego pierwszy złoty okres przypadł na XIX w., kiedy to podbił nowe terytoria i stał się podstawą żydowskiej ortodoksji.

Zdaniem Marcina Wodzińskiego: "Choć nie wszyscy Żydzi mieszkający na tych terenach byli wyznawcami chasydyzmu, to jednak rozwój ruchu chasydzkiego wpłynął na styl życia nie tylko chasydów i ich rodzin, ale prawie wszystkich Żydów mieszkających na tych terenach".

I wojna światowa, rewolucja rosyjska i Zagłada zdziesiątkowały chasydyzm wschodnioeuropejski. Jednak po II wojnie światowej nadszedł drugi złoty okres i dziś ruch ten przeżywa niezwykły renesans w Izraelu, Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach na całym świecie.

Dyskusję z udziałem prof. Davida Biale, prof. Jessici Rody i prof. Marcina Wodzińskiego poprowadzi prof. Antony Polonsky. 

David Biale - profesor historii żydowskiej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. Pisze na temat wielu dziedzin żydowskiej historii intelektualnej i kulturalnej. Wśród jego najważniejszych książek są „Eros i Żydzi: Od biblijnego Izraela do Ameryki Współczesnej”; „Not in the Heavens: The Tradition of Jewish Secular Thought” (Princeton University Press, 2010) i „Gershom Scholem: Master of the Kabbalah” (Yale University Press, 2018). Był dyrektorem międzynarodowego zespołu zajmującego publikacją „Chasydyzm: Nowa historia”.

Marcin Wodziński - profesor historii i literatury żydowskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie kieruje Zakładem Studiów Żydowskich Taube. Jego badania koncentrują się na historii i kulturze Żydów wschodnioeuropejskich w czasach nowożytnych, w szczególności na haskali i chasydyzmie. Wśród jego najnowszych publikacji znajduje się „Atlas historyczny chasydyzmu” (Princeton, 2018) i „Hasidism: Key Questions” (Oxford, 2018), jest  także współautorem książki „Chasydyzm: nowa historia” (Princeton, 2018).

Jessica Roda - adiunktka Cywilizacji Żydowskiej w Walsh School of Foreign Service na Georgetown University w Waszyngtonie. Jej zainteresowania badawcze obejmują religię, sztuki widowiskowe, płeć, międzynarodową politykę kulturalną i transnarodowość. Jest autorką książki „Se réinventer au present. Les Judéo-espagnols de France” (Presses Universitaires de Rennes, 2018), poświęconej badaniom nad politycznymi implikacjami muzyki sefardyjskiej i arabsko-żydowskiej we Francji, Hiszpanii i Maroku. Od 2016 roku Roda zajmuje się etnografią ultra-ortodoksyjnego życia żydowskiego w Montrealu i Nowym Jorku, badając zarówno sceny normatywne, jak i podziemne, zwłaszcza artystyczne sceny kobiece. Pracuje nad swoją drugą książką „Beyond the Sheitl. Jewish Orthodox Women and Performances in the Digital Age”. 

Antony Polonsky - profesor emeritus, Holocaust Studies, Brandeis University. Specjalizuje się w historii Żydów w Europie Wschodniej i badaniach nad Zagładą. mJest założycielem i wiceprezes Institute for Polish-Jewish Studies w Oksfordzie oraz American Association for Polish-Jewish Studies, Cambridge, MA. Absolwent i doktor Uniwersytetu Oksfordzkiego, członek Brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Historycznego, doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Cykl debat odbywa się w ramach Global Education Outreach Program
 

Program GEOP możliwy jest dzięki wsparciu Taube Philanthropies, The William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH