Wykład
23.11.2018

Kolonialna historia - postkolonialne społeczeństwa. O polityce wybiórczej pamięci w Europie

Zapraszamy do wysłuchania wykładu prof. Gurminder K. Bhambry z Uniwersytetu Sussex, pt.: "Kolonialna historia - postkolonialne społeczeństwa. O polityce wybiórczej pamięci w Europie". Wykład stanowi część konferencji "Who is Europe?".

  • 23 listopada (piątek), godz. 18.30

Zapaść finansowa 2008 roku i związana z nim polityka oszczędności na przestrzeni ostatniej dekady wpędziła Europę w kryzys. Sytuację dodatkowo pogorszył kryzys uchodźczy, a w ostatnim czasie – Brexit. Wynikły z tych zmian, widoczny w całej Europie silny zwrot na prawo, nie jest nowym zjawiskiem, ale można dostrzec w nim wyraźną intensyfikację. Wynika ona przynajmniej częściowo z histerii, która została wywołana w odpowiedzi na kryzys uchodźczy. Z czego jednak ten ostatni kryzys wynika?

W wyniku przyjęcia przez Unię Europejską uchodźców i przyznania azylu osobom ubiegającym się o niego, jej populacja wzrosła o 0,31% od 2015 roku. Czy jest to więc kryzys poznawczy – wynik wyolbrzymienia niewielkiego wzrostu? Jak wytłumaczyć zaistniałą reakcję na wzmożone migracje? W swoim wykładzie prof. Bhambra sugeruje, że wywodzi się ona z długiej tradycji, zgodnie z którą kolonialna Europa i jej systemy społeczne nie traktowały ludów wchodzących w skład tworzonych przez siebie szerszych politycznych wspólnot jako równych sobie.

Po dekolonizacji i formalnym zmierzchu imperiów, państwa europejskie oczyściły swoje narracje historyczne, zamieniając je w historie narodowe i wyobrażając sobie swoje wspólnoty polityczne jako złożone z ludzi związanych ze sobą krwią i tradycją. W tym kontekście pojawia się niezgoda na współodpowiedzialność za ludzi, którzy wcześniej zostali zdominowani w ramach kolonii. Na tym polega polityka wybiórczej pamięci, którą można obecnie obserwować w Europie. Być może pytanie o to, kim jest Europa i co powinna sobą reprezentować, powinno wybrzmieć teraz silniej niż dotąd.

Wykład w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.


Gurminder K. Bhambra jest profesorem studiów postkolonialnych i studiów o dekolonizacji w School of Global Studies na Uniwersytecie Sussex. Jej zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim socjologii postkolonialnej i nauk społecznych w globalnym, historycznym wymiarze. Obecnie zajmuje się sprawiedliwością epistemiczną i odszkodowaniami wojennymi. Jest autorką licznych książek i artykułów, a także redaktorką i współredaktorką tomów zbiorowych, m.in. monografii Rethinking Modernity: Postcolonialism and the Sociological Imagination (Przemyśleć nowoczesność na nowo: postkolonializm i wyobraźnia socjologiczna, 2007). W książce zatytułowanej Connected Sociologies (Socjologie powiązane, 2014, znajdującej się w otwartym dostępie pod tym linkiem) sformułowała postulat dostrzegania ‘historii powiązanych’ przy rekonstrukcji socjologii historycznej na poziomie globalnym.

 

 

Konferencja "Who is Europe?" jest częścią projektu finansowanego przez Komisję Europejską "Critical Heritages: performing and representing identities in Europe – CoHERE".

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 693289.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.