Nauka
27-29.11.2022

Konferencja naukowa: Akcja "Reinhardt" i zagłada Żydów polskich

Audytorium Muzeum POLIN. Prelegent stoi przy mównicy podczas konferencji.
fot. M. Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich

Międzynarodowa konferencja zorganizowana w 80. rocznicę nazistowskiej akcji "Reinhardt" ma na celu prezentację najnowszych badań nad zagładą Żydów polskich. Chociaż jej centralnym tematem pozostaje operacja przeprowadzona w latach 1942-1943 przez niemieckiego okupanta, interesuje nas szerszy proces bezpośredniej zagłady Żydów w okresie 1941-1945 na całym przedwojennym terytorium II RP.

  • 27-29 listopada 2022, Muzeum POLIN
  • Wydarzenie stacjonarne, wstęp wolny

Pierwszego dnia konferencji wykład otwarcia "Akcja Reinhardt. Badania w XXI wieku" wygłosi prof. Dieter Pohl z Alpen-Adria Universität Klagenfurt. W kolejnych dniach zapraszamy na panele tematyczne, których gośćmi i rozmówcami będą m.in. prof. Omer Bartov (Samuel Pisar Professor of Holocaust and Genocide Studies), prof. Michael Fleming (Polish Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, PUNO), prof. John Paul Himka (University of Alberta), prof. Ingo Loose (Leibniz Institute for Comtemporary History Munich-Berlin, IfZ), prof. Johannes Steinert (University of Wolverhampton), prof. Antoni Sułek (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Jacek Tebinka (Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego), dr hab. prof. UP Anna Zapalec oraz wielu innych gości.

Materiały pokonferencyjne (nagrania wideo) będą dostępne na www.polin.pl

Zakres konferencji >>

Program >>

Kwestie organizacyjne >>

Komitet organizacyjny >>

Organizatorzy konferencji:

  • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
  • Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN,
  • Państwowe Muzeum na Majdanku – Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1941-1944),
  • Centrum Badań nad Holokaustem Instytutu Historii Najnowszej (IfZ), Monachium-Berlin,
  • Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie (USHMM).

Konferencja odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

logotyp Global Education Outreach Program

Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH

 

Organizatorzy

Logotypy organizatorów konferencji: Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN; Państwowego Muzeum na Majdanku – Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady (1941-1944); Centrum Badań nad Holokaustem Instytutu Historii Najnowszej, Monachium-Berlin; Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie.