Wykład

"Akcja Reinhardt". Badania w XXI wieku

Peter Pohl stoi przy mównicy podczas wykładu w Muzeum POLIN.
Dieter Pohl. fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy do wysłuchania wykładu prof. Dietera Pohla, otwierającego międzynarodową konferencję: Akcja "Reinhardt" i zagłada Żydów polskich, która odbyła się w listopadzie 2022 roku w Muzeum POLIN.

Wybitny badacz problematyki zbrodni nazistowskich omawia rozwój światowej historiografii dotyczącej akcji "Reinhardt" na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Punktem wyjścia jest konferencja podsumowująca stan badań nad mordem Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, która odbyła się w 2002 roku. Od tego czasu historycy dotarli do wielu nowych źródeł, wypracowano też nowe paradygmaty badawcze. Profesor Pohl zwraca uwagę na nowe ustalenia i wskazuje na wciąż istniejące luki w wiedzy i perspektywy badań.  

Prof. Dieter Pohl – profesor historii współczesnej na Uniwersytecie w Klagenfurcie, przewodniczący Rady Doradczej Instytutu Szymona Wiesenthala w Wiedniu. Był członkiem Rady Nadzorczej European Holocaust Research Infrastructure (2009-2019), a obecnie przewodniczy Naukowej Radzie Doradczej Niemieckiej Komisji Grobów Wojennych (Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge). Profesor Pohl specjalizuje się w historii Europy i świata od lat 30. do lat 50. XX wieku, a zwłaszcza w historii nazizmu, zbrodni nazistowskich, powojennej historii Niemiec Wschodnich, Związku Radzieckiego, Ukrainy i Polski.

 

Organizatorzy konferencji:

  • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
  • Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN,
  • Państwowe Muzeum na Majdanku – Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1941-1944),
  • Centrum Badań nad Holokaustem Instytutu Historii Najnowszej (IfZ), Monachium-Berlin,
  • Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie (USHMM).

Konferencja odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

logotyp Global Education Outreach Program

Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH

 

Organizatorzy

Logotypy organizatorów konferencji: Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN; Państwowego Muzeum na Majdanku – Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady (1941-1944); Centrum Badań nad Holokaustem Instytutu Historii Najnowszej, Monachium-Berlin; Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie.