Żydowskie dziedzictwo kulturowe
19-20.10.2023

Kongres "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe: praktyki, perspektywy, wyzwania"

Dwudniowy międzynarodowy kongres to wielkie święto dla edukacji o różnorodności, a także platforma do wymiany doświadczeń, omówienia nowych tematów oraz interpretacji roli kultury i historii Żydów we współczesnej Europie.

 • Kongres odbywa się w dniach 19-20 października 2023 (czwartek-piątek) w Muzeum POLIN.
 • Pobierz program kongresu [PDF] >>
 • Wersję dostępną programu znajdziesz w treści tej strony

Wystąpią renomowani akademicy, rozpoznawani na świecie eksperci z dziedziny studiów żydowskich. Zaprezentują się również organizacje pozarządowe i instytucje partnerskie z Polski, które działają w obszarach historii i pamięci, programów związanych z uchodźcami i migrantami, badaniami nad mniejszościami.

Panel główny kongresu otworzy wykład prof. dra hab. Dariusza Stoli, zaś w otwartej sesji dyskusyjnej pt. "Mniejszości w czasie globalnych kryzysów" prowadzonej przez Witolda Szabłowskiego wystąpią:

 • Kateryna Babkina (pisarka i poetka, Iwano-Frankiwsk, Ukraina),
 • Patrycja Dołowy (dyrektorka Jewish Community Center w Warszawie),
 • Jagoda Grondecka (dziennikarka, Warszawa),
 • Avishai Margalit (filozof, Uniwersytet Hebrajski, Izrael).

Program kongresu składa się z sesji, dyskusji i warsztatów ukierunkowanych na wyminę dobrych praktyk, omówienie perspektyw i wyzwań związanych z ochroną i popularyzacją żydowskiego dziedzictwa kulturowego. Poniżej prezentujemy ramowy program panelu głównego.

19 października (czwartek)

10.00-11.00 Otwarcie kongresu, wykład wprowadzający >>

11.00-12.30 Sesja 1: Społeczności i ich przemiany >>

12.45-14.15 "Wioska projektów", Żydowskie dziedzictwo kulturowe: prezentacja wybranych działań w projekcie, 2020-2023 >>

15.00-16.30 Sesja 2: Historia i tożsamości >>

17.00-18.30 Moderowana sesja dyskusyjna: "Mniejszości w czasie globalnych kryzysów" >>

20 października (piątek)

10.00-11.30 Sesja 3: Tworzenie relacji >>

11.45-13.15 Sesja 4: Nauczyciele i liderzy >>

14.00-15.30 Okrągły stół: Przeciw "propagandzie sukcesu" >>

15.45-17.15 Sesja 5: Nowe Perspektywy >>

Program sesji warsztatowych oraz wydarzeń towarzyszących >>

Informacje organizacyjne

Udział w kongresie jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja.

W miarę dostępności miejsc we wrześniu 2023 roku planowana jest rejestracja uzupełniająca.

 • Zarejestrowani uczestnicy i uczestniczki otrzymają certyfikaty udziału w kongresie.
 • Kongres będzie w całości tłumaczony symultanicznie na język polski i angielski.
 • Podczas całego wydarzenia zapewniamy dostęp do pętli indukcyjnej.
 • Prosimy o zgłaszanie ewentualnego zapotrzebowania na tłumaczenie języka migowego oraz innych potrzeb związanych z dostępnością na adres [email protected]

Z uwagi na ograniczone zasoby została zakończona wczesna rejestracja, która umożliwia m.in.:

 • złożenie wniosku o wsparcie podróżne w wysokości 500 zł brutto na pokrycie kosztów dojazdu do Muzeum i noclegu w Warszawie (interaktywny formularz wniosku zostanie przesłany w wiadomości automatycznie wygenerowanej przez system rejestracji), zobacz regulamin wsparcia podróżnego;
 • priorytetową rejestrację na sesje warsztatowe, spotkania online, ofertę wydarzeń dodatkowych (łącznie ok. 20 wydarzeń towarzyszących);
 • uczestnictwo w uroczystym bankiecie 19 października;
 • skorzystanie z bezpłatnego cateringu w ramach programu kongresu dn. 19-20 października;
 • priorytetowe skorzystanie z oferty dla rodzin w Miejscu edukacji rodzinnej "U króla Maciusia".

 

Chętnie odpowiemy na pytania związane z kongresem: [email protected]

Międzynarodowy kongres jest okazją do podsumowania efektów wieloletniej pracy zespołu Muzeum POLIN i jego partnerów w ramach projektu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe".

Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe >>

Organizatorzy kongresu:

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl

HL Senteret The European Wergeland Centre   Falstad Center

Jodisk Museum Oslo  Jodisk Museum TrondheimŻydowski Instytut Historyczny