Wykład
7.03.2019

Relacja audio: Lojalność. Żydzi i wojsko między integracją i wykluczeniem

Lojalność. Żydzi i wojsko między integracją i wykluczeniem - wykład
fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC)

Wykład o służbie wojskowej Żydów w dwudziestoleciu międzywojennym wygłosi dr Christhardt Henschel z Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Wysłuchaj nagrania ze spotkania (7.03.2019):


W dwudziestoleciu międzywojennym gotowość do odbycia służby wojskowej przez Żydów stanowiła ważną miarę ich lojalności wobec państwa polskiego. Tymczasem stosunek państwa do Żydów-żołnierzy, a także Żydów do służby wojskowej zmieniał się. Żydzi walczyli w szeregach Legionów Józefa Piłsudskiego, a jednak w trakcie wojny polsko-bolszewickiej zostali internowani w obozie w Jabłonnej.

Dlaczego władze polskie im nie zaufały? Czy sytuacja z czasem uległa zmianie? Jak reagowały na taką politykę państwową środowiska żydowskie?

Christhardt Henschel przedstawi podczas wykładu, w jaki sposób Wojsko Polskie, balansując między wykluczeniem i integracją Żydów, szukało własnego sposobu na traktowanie żydowskich rekrutów i żołnierzy.

Christhardt Henschel

Dr Christhardt Henschel jest pracownikiem naukowym Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Interesuje się historią Polski XIX i XX wieku i dziejami Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej. Aktualnie prowadzi badania w ramach projektu „Północne Mazowsze między polską państwowością a niemiecką władzą okupacyjną w połowie XX wieku”.

Opublikował m.in.: Jabłonna als Erinnerungsikone: Juden in den polnischen Streitkräften 1918–1939 (Jabłonna jako ikona pamięci. Żydzi w Polskich siłach zbrojnych 1918-1939), Wprowadzenie w tomie Juden im Militär. Erfahrung und Erinnerung im 19. und 20. Jahrhundert. Schwerpunkt im Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts (Żydzi w wojsku. Doświadczenie i Pamięć w XIX i XX wieku. Dodatek specjalny w Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts, Rocznik Instytutu im. Szymona Dubnowa w Lipsku), »Jeszcze nas straszą żywe upiory bez nosów...« Kilka uwag o miejscu kombatantów i inwalidów wojennych w społeczeństwie polskim 1918–1939 w: Mateusz Rodak/Janusz Żarnowski (red.), Margines społeczny Drugiej Rzeczpospolitej, Nationalisierung und Pragmatismus. Staatliche Institutionen und Minderheiten in Polen 1918–1939 (Nacjonalizacja i pragmatyzm. Instytucje państwowe i mniejszości w Polsce 1918-1939).
 

 

Wykład w języku polskim.

Wydarzenie towarzyszy wystawie "W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości".