Warsztaty

Miasteczka dawnej Polski i ich drewniane synagogi – podróż w czasie i przestrzeni

Fragment sklepienia i scian pomieszczenia wyglądającego jak świątynia
Bóżnica w Olkiennikach, zwieńczenie bimy i wnętrze kopuły, fot. Sz. Zajczyk, ok. 1936, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Warsztaty będą próbą odtworzenia klimatu XVII, XVIII i XIX-wiecznych miasteczek, w których pejzaże wpisywały się synagogi. Co łączy, a co różni pięć miasteczek leżących kiedyś na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów – Olkienniki, Łunna Wola, Bogoria, Lanckorona, Odelsk?

Przyglądając się drewnianej zabudowie miasteczek (kościołom, cerkwiom, synagogom), wspólnie zastanowimy się jak wyglądało współistnienie i przenikanie się różnych kultur, jakie miejsce zajmowała synagoga w miasteczku i jak była postrzegana przez różnych mieszkańców danego miasteczka.

Wspólnie spróbujemy także spojrzeć na dawne synagogi poprzez pryzmat współczesnej sztuki, do czego punktem wyjścia będzie wystawa czasowa „Frank Stella i synagogi dawnej Polski”, którą zwiedzimy w ramach warsztatów.

Zajęcia poprowadzi przewodniczka Muzeum POLIN Katarzyna Jakubowicz.

Możliwy jest udział w warsztatach w dwóch terminach:

12 marca i 19 marca, godz. 11.00–14.00, wstęp wolny, wymagana rezerwacja:

Warsztaty towarzyszą wystawie Frank Stella i synagogi dawnej Polski" 

Cykl działań „Wielokulturowa Warszawa” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

Patroni medialni

Kontynent Warszawa - logotyp