Dyskusja

Relacja audio: Między Marcem '68 a Sierpniem '80. KOR jako miejsce spotkania

Baner 40 lat KOR. Grupa ludzi pozuje do zdjęcia. Po prawej stronie liczba 40.
fot. KOR

Rok 1968 r., który przyniósł eksplozję antysemityzmu ale zarazem był wybuchem dążeń wolnościowych szerokich kręgów młodzieży studenckiej i wielu intelektualistów, stworzył płaszczyznę spotkania i porozumienia różnych środowisk.

Wielu z uczestników ruchu, napiętnowanych przez antysemityzm, zdecydowało się na emigrację, ale wielu pozostało w kraju, odsuniętych jednak od możliwości normalnej pracy zawodowej, twórczej, tym bardziej jakiejkolwiek aktywności społecznej.

Lata 1969-76 to czas dyskusji, spotkań, nawiązywania kontaktów, ustalania sensu własnej opozycyjności, przemyślenia stosunku do tradycji polskości i nienacjonalistycznego patriotyzmu. Dla niektórych też określania swego stosunku do tradycji komunistycznej ich rodzin. Te dyskusje, lektury, rozważania, prowadziły do tworzenia się nowej formuły aktywności i jej ideowego wyrazu, które znalazły wyraz w okresie działalności KOR-u, także w treści pism redagowanych przez ludzi środowiska korowskiego.

Ważnym aspektem była zdolność do podtrzymania więzi emocjonalnych, ideowych i politycznych ponad "żelazną kurtyną" z pomarcową emigracją, co nadawało aktywności KOR-u dodatkowy dynamizm i znaczenie.

W związku z 40. rocznicą powstania Komitetu Obrony Robotników, Muzeum Polin i Instytut Studiów Politycznych PAN zorgnizowały dyskusję, w której udział wzięli badacze i świadkowie wydarzeń:

  • Ludwika Wujec – współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników
  • dr hab. Piotr Osęka – historyk z Instytutu Studiów Politycznych PAN autor m. in. My, ludzie z Marca. Autoportret pokolenia '68
  • dr Sergiusz Kowalski – współpracował z Komitetem Obrony Robotników i Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”, autor Krytyki solidarnościowego rozumu
  • dr hab. Jan Skórzyński – profesor Collegium Civitas, pracuje w Europejskim Centrum Solidarności, autor wielu książek m. in. Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników

Dyskusję poprowadził prof. dr hab. Andrzej Friszke z Instytutu Studiów Politycznych PAN, autor wielu książek o najnowszej historii polski m. in. KOR. Ludzie-działania-idee i Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności.

19 września, poniedziałek, godz. 18:00

 
Dyskusja odbyła się w ramach Społecznych obchodów 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników organizowanych pod patronatem  Prezydentów Gdańska, Lublina, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia.