Dyskusja

Relacja audio: Między Marcem '68 a Sierpniem '80. KOR jako miejsce spotkania

fot. KOR

>> Wysłuchaj nagrania audio z dyskusji o działalności KOR >>


Rok 1968 r., który przyniósł eksplozję antysemityzmu ale zarazem był wybuchem dążeń wolnościowych szerokich kręgów młodzieży studenckiej i wielu intelektualistów, stworzył płaszczyznę spotkania i porozumienia różnych środowisk.


Wielu z uczestników ruchu, napiętnowanych przez antysemityzm, zdecydowało się na emigrację, ale wielu pozostało w kraju, odsuniętych jednak od możliwości normalnej pracy zawodowej, twórczej, tym bardziej jakiejkolwiek aktywności społecznej.

Lata 1969-76 to czas dyskusji, spotkań, nawiązywania kontaktów, ustalania sensu własnej opozycyjności, przemyślenia stosunku do tradycji polskości i nienacjonalistycznego patriotyzmu. Dla niektórych też określania swego stosunku do tradycji komunistycznej ich rodzin. Te dyskusje, lektury, rozważania, prowadziły do tworzenia się nowej formuły aktywności i jej ideowego wyrazu, które znalazły wyraz w okresie działalności KOR-u, także w treści pism redagowanych przez ludzi środowiska korowskiego.

Ważnym aspektem była zdolność do podtrzymania więzi emocjonalnych, ideowych i politycznych ponad "żelazną kurtyną" z pomarcową emigracją, co nadawało aktywności KOR-u dodatkowy dynamizm i znaczenie.

W związku z 40. rocznicą powstania Komitetu Obrony Robotników, Muzeum Polin i Instytut Studiów Politycznych PAN zorgnizowały dyskusję, w której udział wzięli badacze i świadkowie wydarzeń:

  • Ludwika Wujec – współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników
  • dr hab. Piotr Osęka – historyk z Instytutu Studiów Politycznych PAN autor m. in. My, ludzie z Marca. Autoportret pokolenia '68
  • dr Sergiusz Kowalski – współpracował z Komitetem Obrony Robotników i Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”, autor Krytyki solidarnościowego rozumu
  • dr hab. Jan Skórzyński – profesor Collegium Civitas, pracuje w Europejskim Centrum Solidarności, autor wielu książek m. in. Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników

Dyskusję poprowadził prof. dr hab. Andrzej Friszke z Instytutu Studiów Politycznych PAN, autor wielu książek o najnowszej historii polski m. in. KOR. Ludzie-działania-idee i Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności.

19 września, poniedziałek, godz. 18:00

 
Dyskusja odbyła się w ramach Społecznych obchodów 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników organizowanych pod patronatem  Prezydentów Gdańska, Lublina, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia.