Nauka
8-10.09.2024

Międzynarodowa konferencja "Od sztetla do pożydowskiego miasteczka" – zgłoszenia referatów

Po brukowanej ulicy jakiegoś miasteczka spaceruje kilka osób. English description: A few people are walking along the cobbled street of a town.
Fot. Zbiory Instytutu Sztuki PAN / phot. Collections of the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Celem konferencji jest przyjrzenie się temu, jak sztetle, np. Opatów, stały się pożydowskimi miasteczkami i jak ich żydowskie społeczności są pamiętane przez tych, którzy żyli tam kiedyś i dzisiaj.

 • 8-10 września 2024 (niedziela-wtorek), Muzeum POLIN
 • Nabór abstraktów zakończony
 • Dodatkowe informacje pod adresem: [email protected]

Temat konferencji

Podczas gdy historyczny sztetl był obiektem pogłębionych analiz naukowych, pożydowskie miasteczko, jako zjawisko historyczne i ewoluujące sporne miejsca pamięci, przyciągnęło znacznie mniejszą uwagę badaczy. Wiele miasteczek, które przez wieki zamieszkiwały społeczności żydowskie i które stworzyły tam wyjątkową kulturę, po Zagładzie stało się miejscami bez Żydów. Chcemy przyjrzeć się procesowi transformacji sztetli w przestrzeń pożydowską.

Konferencja towarzyszy nowej wystawie czasowej Muzeum POLIN "(po)ŻYDOWSKIE... Sztetl Opatów oczami Majera Kirszenblata", która zostanie otwarta 17 maja 2024 roku. Wystawa zestawi ze sobą powojenne wspomnienia o przedwojennym żydowskim życiu w Polsce, uwiecznione w słowach i obrazach artysty samouka – Majera Kirszenblata, z rzeczywistym powojennym miasteczkiem pożydowskim.


Czytaj więcej o sztetlu Opatów w portalu Wirtualny Sztetl →


Zgłoszenia

Do nadsyłania zgłoszeń referatów zapraszamy naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej i ze wszystkich dyscyplin, muzealników i badaczy dziedzictwa kulturowego. W szczególności zależy nam na wystąpieniach, które wpiszą się w następujące bloki tematyczne:

 • Jak sztetl był i jest postrzegany przez osoby z wewnątrz (Żydów lub lokalnych) i z zewnątrz (nie-Żydów czy turystów) oraz jak był i jest badany in situ w czasie rzeczywistym, z oddali geograficznej i czasowej;
 • Nowatorskie badania nad historycznym sztetlem (życie społeczne, kulturowe, polityczne i gospodarcze) i definicja sztetla (Jak zdefiniować sztetl? Czy można sformułować taką definicję?);
 • Sztetl i pożydowskie miasteczko jako miejsca spornej pamięci;
 • Życie w pożydowskim miasteczku, np.
  • rozumienie przez miejscowych, jak ich miasteczko stało się pożydowskie,
  • stosunek dzisiejszych mieszkańców pożydowskich miasteczek do żydowskiego dziedzictwa tych miejsc i do potomków Żydów pochodzących z tych miasteczek,
  • stosunek do tego miejsca potomków Żydów pochodzących z danego miasteczka,
  • losy własności żydowskiej;
 • Zwrot forensyczny jako sposób na badanie śladów i dziedzictwa dawnych sztetli.

Choć wystawa  "(po)ŻYDOWSKIE... Sztetl Opatów oczami Majera Kirszenblata" skupia się na Polsce, sztetl i pożydowskie miasto stanowią szersze zjawisko, wykraczające poza jej granice. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń na tematy dotyczące także innych części Europy Wschodniej, m.in. Litwy, Ukrainy, Białorusi czy Rosji.

Organizatorzy zwrócą zaproszonym prelegentom koszty podróży do Warszawy i z powrotem (bilety w klasie ekonomicznej) oraz zapewnią noclegi podczas konferencji.

Prezentacje powinny trwać nie dłużej niż 20 minut.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji materiałów konferencyjnych.

Komitet Sterujący:

 • David Assaf (Uniwersytet Telawiwski),
 • Aleksandra Jakubczak (Muzeum POLIN/Uniwersytet Harvarda),
 • Barbara Kirshenblatt-Gimblett (Muzeum POLIN),
 • Antony Polonsky (Muzeum POLIN),
 • Natalia Romik (La Fondation pour la Mémoire de la Shoah),
 • Jeffrey Shandler (Uniwersytet Rutgers),
 • Magdalena Waligórska (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie).

Logotypy GEOP, Taube Philantrophies, William K. Bowes, Jr. Foundation, Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Muzeum POLIN, Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, Uniwersytetu Telawiwskiego oraz YIVO Institute for Jewish Research.