Wykład
29.11.2018

Niepodległość – ale dla kogo? Żydzi i nowy porządek polityczny w Europie Wschodniej po 1918 r.

W roku 1919 ponad 250 milionów ludzi – poddanych imperiów Habsburgów i Romanowów – znalazło się pod wpływami innych reżimów. Dla wielu z tych osób owa zmiana przyniosła polityczną niezależność. Profesor David Engel z Uniwersytetu Nowojorskiego opowie o tym, jak po I wojnie światowej zmieniła się sytuacja Żydów.

  • 29 listopada (czwartek), godz. 18.00, wstęp wolny

Żydzi stanowili około 3 % tej grupy (7,1 miliona). Kwestia ich praw i swobód nie była prosta do rozwiązania. Nie tylko nie uzyskali niezależności jako grupa, ale musieli też przedefiniować swoje relacje z władzami państw, w których żyli z nieżydowskimi sąsiadami i ze sobą nawzajem. Wielokrotnie zastanawiali się, jakie strategie w tym zakresie będą najlepsze. Jakie mieli pomysły i gdzie można szukać ich źródeł? Jakie skutki miały te koncepcje dla postrzegania miejsca Żydów pośród społeczeństw Europy Wschodniej?

Wykład jest częścią międzynarodowej konferencji naukowej "Listopadowe nadzieje. Żydzi wobec niepodległości Polski w 1918 r." i będzie tłumaczony symultanicznie z języka angielskiego na polski.

Wydarzenie towarzyszy wystawie „W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości”.


Profesor David Engel z Uniwersytetu Nowojorskiego jest historykiem specjalizującym się w historii i kulturze Żydów. Jest autorem wielu książek dotyczących różnych aspektów politycznej i intelektualnej historii Żydów w pierwszej połowie XX w. m.in.: Facing a Holocaust: The Polish Government-in-Exile and the Jews 1943-1945 (Mierząc się z Zagładą: Polski Rząd na Uchodźstwie i Żydzi 1943-1945, 1993) i Zionism: A Short History of a Big Idea (Syjonizm: krótka historia wielkiej idei, 2008). Był również redaktorem Spowiedzi Calka Perechodnika opublikowanej przez Ośrodek KARTA (2004). Obecnie prowadzi badania nad problemem bezpieczeństwa w żydowskiej historii i przygotowuje antologię swoich publikacji o stosunkach polsko-żydowskich w ciągu ostatnich 35 lat.

 

 

Wykład odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

Wykład jest możliwy dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.