Wykład

„Odsłony wystawy głównej”

Rysunek przedstawia mędrca przemawiającego w świątyni.
fot. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

21 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Odsłony wystawy głównej”.

Prof. Igor Kąkolewski wygłosi wykład pt. „Polska – raj dla Żydów? O znakach zapytania w galerii złotego wieku”.

Tolerancja czy opresja? Złoty wiek czy ponure czasy? Raj czy wprost przeciwnie? Historia Żydów polskich w XVI i pierwszej połowie XVII w. pełna jest znaków zapytania. Pojawiają się one także w galerii „Paradisus Iudaeorum” poświęconej temu okresowi. Prof. Igor Kąkolewski opowie o pytaniach, które stawiali sobie twórcy galerii, i odpowiedziach, które wymykają się stereotypom.

Prof. Igor Kąkolewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), współtwórca galerii „Paradisus Iudaeorum”, jest historykiem specjalizującym się w nowożytnych dziejach Polski i Europy, historii stosunków polsko-niemiecko-żydowskich od XVI do XX w., kulturze pamięci i zjawisku wielokulturowości.

***

Cykl wykładów „Odsłony wystawy głównej” przybliża treść ekspozycji i kulisy jej postawania przed jej otwarciem w połowie 2014 r. Podczas comiesięcznych spotkań naukowcy i kuratorzy opowiadają o doświadczeniach i wyzwaniach, jakie towarzyszyły procesowi tworzenia wystawy.

Miejsce: sala projekcyjna

Wykład tylko w języku polskim.

Wstęp wolny.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”