Wykład

Relacja: Galeria „Zagłada” - posłuchaj wykładu online

Około 100 osób przybyło 15 kwietnia 2014 r. na prezentację prof. Barbary Engelking o galerii „Zagłada”. Wykład odbył się w ramach z cyklu pt. Odsłony wystawy głównej. W spotkaniu uczestniczył także prof. Jacek Leociak, twórca koncepcji i szczegółowego scenariusza galerii „Zagłada”.

Prof. Engelking zaczęła od przedstawienia głównych założeń, jakie przyświecały zespołowi galerii w czasie prac koncepcyjnych, kuratorskich i projektanckich.

Pierwszym było wydobycie poczucie samotności jako dominującego doświadczenia Żydów w okupowanej przez Niemców Polsce. Drugim założeniem było pokazanie w galerii, jak Żydzi konfrontowali się z tamtą rzeczywistością: powszechnym terrorem, rosnącą izolacją od reszty społeczeństwa, warunkami życia w gettach, ukrywaniem się, wreszcie Zagładą.

– Dlatego duża część ekspozycji – powiedziała prof. Engelking – poświęcona jest właśnie życiu Żydów tuż przed śmiercią.

Trzecim założeniem było podkreślenie znaczenia warszawskiego getta ze względu na wyjątkowe położenie Muzeum Historii Żydów Polskich – właśnie na jego dawnym terenie. Czwartym założeniem było budowanie narracji galerii w dużej mierze w oparciu o dzienniki z okresu okupacji (a nie wspomnienia) i materiały wizualne pochodzące z tamtego czasu. Piąte założenie to przyjęcie perspektywy zawieszenia wiedzy o końcu – historia rozwija się w galerii tak, jak rozwijała się przed oczami ludzi w czasie wojny. 

W następnej kolejności prof. Engelking omówiła poszczególne części galerii „Zagłada”:  przestrzenie poświęcone separacji i izolacji Żydów w czasie okupacji, życiu Żydów w warszawskim getcie, wielkiej akcji deportacyjnej, Powstaniu w Getcie Warszawskim ukazanemu z żydowskiej, polskiej i niemieckiej perspektywy, ukrywaniu się Żydów i ich funkcjonowaniu po aryjskiej stronie, życiu Żydów pod okupacją sowiecką, pogromach i Zagładzie.

Profesor omówiła też ideę przestrzeni zatytułowanej „Pustka”, poprzez którą autorzy chcieli odnieść się do poczucia pustki, jaka pozostała po zgładzonych Żydach. Przestrzeń ta ma też pozwolić odwiedzającym skonfrontować się z tym, co chwilę wcześniej zobaczyli. Po wykładzie prof. Engelking i prof. Leociak odpowiadali na pytania słuchaczy.

>> Zachęcemy do odsłuchania wykładu pod tym linkiem.

Cykl wykładów Odsłony wystawy głównej przybliża treść ekspozycji i kulisy jej postawania przed jej otwarciem w pażdzierniku 2014 r. Podczas comiesięcznych spotkań naukowcy i kuratorzy opowiadają o doświadczeniach i wyzwaniach, jakie towarzyszyły procesowi tworzenia wystawy.

Miejsce: Audytorium.

Wstęp wolny.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”