Spotkanie
3.04.2019

Pamięć o powstaniu w getcie - spotkanie dla seniorów

warsztaty dla seniorów, Marzec '68, Obcy w domu. Wokół Marca '68
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Porozmawiamy o historii getta warszawskiego i powstania w getcie w 1943 roku. Punktem wyjścia do rozmowy o znaczeniu przeszłości i ulotności pamięci będą dla nas obiekty z kolekcji Muzeum POLIN, zaprezentowane przez pracowników muzeum z Działu Zbiorów oraz Działu Upowszechniania.

3 kwietnia (środa), godz. 11.00, wstęp bezpłatny, obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc (22 47 10 301 wew. 3)

Fragment flakonu po perfumach. Zdjęcie młodej pary. Okupacyjne zdjęcie miasta. List do rodziny z opisem codziennej egzystencji w getcie. Różne obiekty mówią – dokumentują – różne zdarzenia, niosą pamięć o getcie warszawskim na różnych poziomach: to świadectwa wielkich wydarzeń, to pamiątki po zwykłych ludziach, przedmioty związane z sytuacjami, w których mieszkańcy tzw. aryjskiej strony stawali się świadkami zdarzeń za murami.

Wszystkie te obiekty - i relacje darczyńców nagrywane przez muzealników w momencie składania obiektu do zbiorów – dopełniają się wzajemnie, tworząc wieloaspektową opowieść o getcie warszawskim.

Rezerwacja telefoniczna jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00 pod numerem: 22 47 10 301 wew. 3

Prowadzący

Przemysław Kaniecki, kustosz w Dziale Zbiorów Muzeum POLIN. Jest odpowiedzialny głównie za przyjmowanie obiektów do kolekcji i dokumentowanie ich historii oraz historii osób z nimi związanych. Opublikował m.in. album „Przynoszę rzecz, przynoszę historię. Rozmowy z darczyńcami” (2016, współred. Judyta Pawlak).

Józef Markiewicz, pracownik Działu Upowszechniania Muzeum POLIN. Zajmuje się nagrywaniem i opracowywaniem relacji świadków historii, które składają się na kolekcję historii mówionej, prezentującą losy Żydów polskich przez pryzmat osobistych doświadczeń.