Spotkanie
22.10.2021 - online

Pragmatycy i wizjonerzy – polscy Żydzi i ich dziedzictwo. Helena Deutsch

Październikowe spotkanie w ramach cyklu "Pragmatycy i wizjonerzy – polscy Żydzi i ich dziedzictwo" poświęcone będzie Helenie Deutsch – pochodzącej z rodziny zasymilowanych galicyjskich Żydów, psychoanalityczce, uczennicy Zygmunta Freuda, badaczce psychologii kobiet. Podczas dyskusji postaramy się odpowiedzieć na pytania dotyczące zarówno jej kariery naukowej, jak i życia prywatnego. 

W dyskusji wezmą udział:

Lena Magnone, doktor habilitowana, literaturoznawczyni i socjolożka. W latach 2007-2020 pracowała na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jako stypendystka Programu Fulbrighta spędziła rok na Uniwersytecie Nowojorskim. Aktualnie profesorka wizytująca (Humboldt fellow) na Uniwersytecie w Oldenburgu.

Laureatka stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrody naukowej Fundacji Tygodnika "Polityka".

Autorka dwóch monografii: "Maria Konopnicka. Lustra i symptomy" (słowo/obraz terytoria 2011) oraz "Emisariusze Freuda. Transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed drugą wojną światową" (Universitas 2016). Wydała dwutomową antologię "Psychoanaliza w Polsce" (Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2016), była również odpowiedzialna za edycję listów Hermana Liebermana do Heleny Deutsch, które ukazały się na łamach "Przeglądu Humanistycznego" (2015). Prowadzi wykłady z psychoanalizy na podyplomowych studiach Gender Studies oraz Studiach Polsko-Żydowskich w Instytucie Badań Literackich PAN.

Paweł Dybel, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta, DAAD, DFG, The Mellon Foundation i innych. Wykłady i seminaria na uniwersytetach w Bremie, Berlinie, Londynie i Buffalo. Członek międzynarodowej Rady Naukowej Sigmund Freud Institut we Frankfurcie and Menem. 

Trzykrotnie nominowany do Nagrody im. Jana Długosza. Główne pola badawcze: hermeneutyka, fenomenologia, antropologia filozoficzna, poststrukturalizm, teoria psychoanalizy, teoria literatury. 

Publikacje (wybór): "Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce H.G. Gadamera" (Kraków 2004); "Okruchy psychoanalizy" (Kraków 2007), "Dylematy demokracji" (Kraków 2015); Psychoanalytische Brocken. Philosophische Essays (Würzburg 1916); "Mesjasz, który odszedł. Bruno Schulz i psychoanaliza" (Kraków 2017); "Ziemscy, słowni cieleśni. O polskich poetach współczesnych" (Mikołów 2019); "Psychoanalysis – the Promised Land?" (London, N.Y, Frankfurt am Main 2018); "Nieświadome na scenie. Witkacy i psychoanaliza" (Kraków 2020); "Rozum i nieświadome. Filozoficzne eseje o psychoanalizie" (Kraków 2020).

Spotkanie poprowadzi:

Kazimiera Szczuka, krytyczka i historyczka literatury, nauczycielka. Uczennica profesor Marii Janion. Członkini Zespołu Archiwum IBL PAN, a także zarządu Polskiego Towarzystwa Genderowego. Uczy na podyplomowych Gender Studies IBL PAN, Studiach Polsko-Żydowskich IBL PAN i w liceum ogólnokształcącym w Szkolnym Ośrodku Socjoterapii Warszawie. Autorka książek, m.in. zbioru esejów o literaturze "Kopciuszek, Frankenstein i Inne. Feminizm wobec mitu", "Milczenie  owieczek. Rzecz o aborcji" i wywiadu-rzeki z prof. Marią Janion "Transe, traumy i transgresje". Współautorka i współredaktorka prac zbiorowych, ostatnio tomu "…Głuchy drwiący śmiech pokoleń? Współczesna  szkoła wobec faszyzmu" inicjującego serię wydawniczą "Szkoła-idee-praktyka". Mieszka w Warszawie.

 

Wydarzenie towarzyszy programowi dedykowanemu galerii "Dziedzictwo".

Cykl dyskusji "Pragmatycy i wizjonerzy – polscy Żydzi i ich dziedzictwo" finansowany jest ze środków Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.