Nauka
6.06.2019

Relacja wideo: Nowoczesność: Instytut YIVO i nowoczesna kultura żydowska w międzywojennej Polsce

W jaki sposób badania naukowe nad językiem i kulturą jidysz stawały się narzędziem używanym do budowy nowoczesnej tożsamości politycznej i kulturowej polskich Żydów? Wykład o Żydowskim Instytucie Naukowym (YIVO) wygłosi prof. Cecile Kuznitz z Bard College (USA).

  • 6 czerwca (czwartek), g. 18.00

Pod koniec XIX wieku wschodnioeuropejscy Żydzi zaczęli tworzyć nowoczesną, świecką kulturę opartą na języku jidysz, którym tradycyjnie posługiwali się w życiu codziennym. Owocem tego ruchu był Żydowski Instytut Naukowy [Jidyszer wiznszaftlecher institut], znany powszechnie pod akronimem YIVO.

Założone w 1925 roku w Wilnie YIVO było pierwszą w historii placówką naukową zajmującą się studiami nad językiem, historią i kulturą Żydów z Europy Wschodniej. Jej celem było zarówno prowadzenie badań naukowych, jak i gromadzenie źródeł, materialnego dorobku i dziedzictwa kultury Żydów aszkenazyjskich.

YIVO stało się instytucją wspierającą walkę polskich Żydów o szacunek i równe prawa jako obywateli II RP. Śledząc historię tej placówki możemy zaobserwować w jaki sposób badania naukowe nad językiem i kulturą jidysz stawały się narzędziem używanym do budowy nowoczesnej tożsamości politycznej i kulturowej polskich Żydów.  

Wykład w języku angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

Prosimy o punktualne przybycie. Ze względu na przepisy pożarowe, po wyczerpaniu miejsc siedzących wejście na wydarzenie nie będzie możliwe. Nie ma możliwości zajmowania miejsc dla osób, których nie ma na sali.

Wykład wygłosi prof. Cecile Kuznitz z Bard College w Stanach Zjednoczonych. Jej książka YIVO and The Making of Modern Jewish Culture: Scholarship for the Yiddish Nation [YIVO i tworzenie się nowoczesnej kultury żydowskiej. Dorobek naukowy języka i kultury jidysz] ukazała się nakładem wydawnictwa Cambridge University Press w 2017 roku.

W Muzeum POLIN prof. Kuznitz współorganizowała warsztaty naukowe GEOP dotyczące żydowskiej architektury i urbanistyki w Polsce (Building Culture and Community: Jewish Architecture and Urbanism in Poland). Była stypendystką Instytutu YIVO, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies oraz Center for Advanced Judaic Studies na University of Pennsylvania. Kieruje programem Studiów Żydowskich w Bard College oraz pełni funkcję Starszego Doradcy Naukowego w Centrum Maxa Weinreicha przy Instytucie YIVO w Nowym Jorku.

 

Wydarzenie towarzyszy wystawie "W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości".
 

Wykład odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

Wykład jest możliwy dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. 

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH