Nauka
10.11.2017

Revolution of photography – photography as revolution. Jewish topics in photography before and after 1917

Prelegenci na wykładzie w ramach Global Education Outreach Programme.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum POLIN zorganizowało w ramach projektu GEOP sesję naukową w czasie konwencji ASEEES w dn. 8-12 listopada 2017 r. w Chicago. Dyskusja  pt. Revolution of photography – photography as revolution. Jewish topics in photography before and after 1917. miała miejsce 10 listopada.

Dr Artur Markowski, dr Michał Trębacz i prof. Konrad Zieliński wygłosili referaty, komentowane przez prof. Iwonę Kurz. Panel moderowany był przez prof. Antony`ego Polonsky`ego. Rozmawiano o znaczeniu fotografii w żydowskim świecie wyobrażeń społecznych.  Szczególne miejsce poświęcono problemom kanonu i estetyki fotografii oraz jej znaczeniu w procesie budowania żydowskiej tożsamości od końca XIX w aż do czasów Zagłady - włącznie.