Warsztaty
2-3.08.2017

"Romowie w Polsce – wyobrażenia, spotkania, postawy" – warsztaty antydyskryminacyjne

Warsztaty antydyskryminacyjne
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W ramach obchodów Dnia Pamięci o Zagładzie Romów (2 sierpnia), Muzeum POLIN zaprasza do udziału w warsztatach antydyskryminacyjnych "Romowie w Polsce – wyobrażenia, spotkania, postawy".

  • 2-3 sierpnia (środa-czwartek), godz. 11.00-18.00, wstęp wolny, rejestracja zakończona

Jedną z najbardziej marginalizowanych i wykluczanych grup w Polsce są Romowie. Proponowane warsztaty antydyskryminacyjne kładą nacisk na paralelę pomiędzy nauczaniem o historii i współczesności Romów. Dzięki wprowadzeniu do historii i kultury Romów ze szczególnym uwzględnieniem ich tragicznych losów podczas II wojny światowej uczestnicy warsztatów będą mogli zrozumieć specyficzne położenie oraz mechanizmy powodujące stereotypizację i wykluczenie tej grupy.

Uczestnicy i uczestniczki będą mieć okazję, żeby porozmawiać o powstawaniu i działaniu mechanizmów dyskryminacji i nietolerancji wobec Romów, wspólnie przeanalizować funkcjonowanie antycyganizmu i romofobii oraz poznać sposoby reagowania na dyskryminację za pomocą interaktywnych i aktywizujących ćwiczeń. Ponadto udział w warsztatach umożliwi uczestnikom i uczestniczkom zapoznanie się z historią i kulturą Romów, wzmocnienie poczucia sprawczości i gotowości do reagowania na przejawy dyskryminacji oraz poznanie znaczenia języka w przeciwdziałaniu dyskryminacji.

O zgłoszenia prosimy osoby, które mogą wziąć udział w całym programie warsztatów. Organizator zapewnia obiad, nie mamy możliwości zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Warszawie. Szczególnie zapraszamy osoby, które pracują na polu edukacji historycznej i obywatelskiej w muzeach, instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych i które do tej pory nie zajmowały się historią Romów.

Zapraszamy także na seminarium "Pamięć o Zagładzie Romów”, które odbędzie się 4 sierpnia, więcej informacji TUTAJ.

 

Prowadzące warsztaty:

Dr Małgorzata Kołaczek - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński. Autorka książki Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska. Polska, Słowacja, Węgry (WUJ, Kraków 2014). Wiceprezeska Fundacji Dialog-Pheniben. Stypendystka prestiżowego programu International Visitor Leadership Program Departamentu Stanu USA - temat wizyty Minority Outreach Program i grantu Marii Curie-Skłodowskiej Komisji Europejskiej.

Dr Kinga Orzeł-Dereń - doktor antropologii, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Prowadziła samodzielne badania terenowe m.in. w Brazylii, USA, Irlandii i Polsce. W swojej pracy zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z migracjami, tożsamością, mniejszościami narodowymi i etnicznymi, wielokulturowością. Członkini zespołu Standardy Antydyskryminacyjne dla Uczelni. Pracowniczka Stowarzyszenia Romów w Polsce w latach 2013-2016 i od 2012współpracowniczka Fundacji Dialog-Pheniben.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu "Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Polsko – norweskie działania bilateralne w 2017 r." 
Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz z budżetu Państwa.