Wykład
13.12.2018

Relacja audio: Równość - w prawie i w życiu. Kwestia równouprawnienia kobiet w II Rzeczpospolitej

Czy uzyskanie biernego i czynnego prawa wyborczego rzeczywiście dało kobietom równouprawnienie? Wykład o równości politycznej i życiu codziennym w II Rzeczpospolitej wygłosi Katarzyna Sierakowska z Instytutu Historii PAN.

Wysłuchaj nagrania z wykładu (13.12.2018):


Walka o równouprawnienie kobiet na ziemiach polskich nie rozpoczęła się wraz z odzyskaniem niepodległości. Przyznanie kobietom praw politycznych przez odrodzone państwo stanowiło zakończenie starań o polityczną równość. Jak do tego doszło? Czy uzyskanie biernego i czynnego prawa wyborczego rzeczywiście dało kobietom równouprawnienie?

Przedstawicielki kobiet dostały się do sejmu i senatu, głosowały w wyborach parlamentarnych i lokalnych. Czy i w jaki sposób definiowały one swoją rolę obywatelek? Wreszcie - co oznaczała dla nich równość w codziennym życiu? Czy rzeczywiście miały poczucie partnerstwa w działaniu z mężczyznami? I czy rzeczywiście II Rzeczpospolita była takim samym domem dla mieszkańców obu płci i wszystkich narodowości?

Wydarzenie towarzyszy wystawie "W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości".


Dr hab. Katarzyna Sierakowska, profesor w Instytucie Historii PAN. Zajmuje się historią społeczną XIX i XX wieku, przede wszystkim okresu I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego z uwzględnieniem aspektów gender, ciała i emocji.

Jest autorką licznych książek, m.in.: Rodzice, dzieci, dziadkowie. Wielkomiejska rodzina inteligencja w Polsce 1918-1939 (2003), Działaczki społeczne, feministki, obywatelki…: samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 r. T. 1 i 2 (z. A. Janiak-Jasińską i A. Szwarcem, 2008-2009), From the Partitions to an Independent State. The Feminist Movement in Poland in the First Half of the 20th Century (Od rozbiorów do niezależnego państwa. Ruch feministyczny w Polsce w 1. połowie XX wieku [w:] Women’s Movements. Networks and Debates in post-communist Countries in 19th and 20th Centuries, 2006).