Spotkanie

Spotkania młodzieży ze świadkami historii

Spotkania młodzieży ze świadkami historii, pełne audytorium.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną  na spotkania ze świadkami historii w roku szkolnym 2016/2017.

Ideą programu jest poznawanie historii poprzez rozmowę. Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych regularnie spotykają się ze świadkami historii.

To niepowtarzalna szansa, by uczniowie zetknęli się z tematami, które znają z podręczników i lekcji historii. Dla wielu z nich takie spotkanie jest bardzo ważnym, poruszającym doświadczeniem, które pomaga w zrozumieniu historii Żydów polskich.

Spotkania rozpoczynają się o godzinie 12.00 i trwają 2 godziny. W spotkaniu może uczestniczyć klasa, uczniowie z kilku klas szkolnych lub społeczność całej szkoły.

 

SPOTKANIA Z CZŁONKAMI STOWARZYSZENIA "DZIECI HOLOCAUSTU" W POLSCE

Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu" skupia osoby ocalałe z Zagłady, które ze względu na żydowskie pochodzenie były skazane przez nazistów na eksterminację i z tego powodu przebywały w gettach, obozach koncentracyjnych, obozach zagłady lub zmuszone były do ukrywania swojej tożsamości, przy czym w dniu rozpoczęcia II wojny światowej miały nie więcej niż 13 lat lub urodziły się w czasie wojny. 

Daty spotkań:

 • 14 października 2016
 • 16 listopada 2016
 • 9 grudnia 2016
 • 13 stycznia 2017
 • 3 lutego 2017
 • 17 marca 2017
 • 26 kwietnia 2017
 • 12 maja 2017

 

SPOTKANIA Z CZŁONKAMI POLSKIEGO TOWARZYSTWA SPRAWIEDLIWYCH WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA

Towarzystwo skupia osoby uhonorowane tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oraz ich potomków. Tytuł ten  przyznawany jest przez państwo Izrael osobom pochodzenia nieżydowskiego, które w czasie II wojny światowej bezinteresownie i z narażeniem życia ratowały Żydów od Zagłady. Celem działalności Polskiego Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata jest szerzenie wiedzy o okupacji, Zagładzie i Sprawiedliwych, a także walka z antysemityzmem i ksenofobią. W roku 2016 towarzystwo obchodzi 30-lecie swojego istnienia.

Daty spotkań:
 • 7 października 2016
 • 23 listopada 2016
 • 5 grudnia 2016
 • 11 stycznia 2017
 • 1 lutego 2017
 • 22 marca 2017
 • 28 kwietnia 2017
 • 10 maja 2017