Nauka
5.04.2018

Relacja audio: Syjonizm w Polsce – Polska w syjonizmie

Społeczne eksperymenty w postaci ruchu kibucowego w Polsce, mające na celu przygotowanie emigrantów do sprawniejszej działalności w Erec, niosły za sobą ideę tworzenia "nowych Żydów". Sprawnych fizycznie, odważnych i zdolnych do stworzenia swojego państwa. Wzorcem tych postaw były archetypy polskich bohaterów narodowych a drogowskazem polska walka o niepodległość.

  • 5 kwietnia (czwartek), godz. 18.00

Wysłuchaj relacji audio z dyskusji (5.04.2018):


Ruch syjonistyczny rozwijający się w Polsce międzywojennej cechowała duża różnorodność organizacyjna. Członków kółek i organizacji  syjonistycznych w II RP dzieliło stanowisko wobec państwa polskiego, w tym stosunek do niepodległości. Uwypuklał te podziały problem wyborów do władz ustawodawczych, a także gminnych. Używany jako osnowa politycznej propagandy język polski stał się cechą charakterystyczną prasy wydawanej w duchu tej idei.

Wykład wygłosiła prof. Anna Landau-Czajka, socjolog i historyk, członek Rady Programowej ŻIH i Rady Naukowej IH PAN. Zajmuje się historią stosunków polsko-żydowskich, historią kobiet i historią społeczną XX wieku. Jest autorką licznych książek m.in. "W jednym stali domu... Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933-1939", "Co Alicja odkrywa po własnej stronie lustra. Życie codzienne, społeczeństwo, władza w podręcznikach dla dzieci najmłodszych 1785-2000", "Syn będzie Lech... Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej", "Polska to nie oni. Polska i Polacy w polskojęzycznej prasie żydowskiej II Rzeczypospolitej".

Wykład z cyklu "Spełnione marzenie. Żydzi polscy i powstanie Izraela".


Partnerzy

Wykład odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

Wykład możliwy dzięki wsparciu Taube Foundation for Jewish Life & Culture, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.