Warsztaty

29-30.03.2017

Szkolenie poświęcone reagowaniu na przejawy antysemityzmu i dyskryminacji wobec mniejszości

Szkolenie poświęcone reagowaniu na przejawy antysemityzmu i dyskryminacji wobec mniejszościSzkolenie poświęcone reagowaniu na przejawy antysemityzmu i dyskryminacji wobec mniejszościSzkolenie poświęcone reagowaniu na przejawy antysemityzmu i dyskryminacji wobec mniejszościSzkolenie poświęcone reagowaniu na przejawy antysemityzmu i dyskryminacji wobec mniejszościSzkolenie poświęcone reagowaniu na przejawy antysemityzmu i dyskryminacji wobec mniejszościSzkolenie poświęcone reagowaniu na przejawy antysemityzmu i dyskryminacji wobec mniejszościSzkolenie poświęcone reagowaniu na przejawy antysemityzmu i dyskryminacji wobec mniejszościSzkolenie poświęcone reagowaniu na przejawy antysemityzmu i dyskryminacji wobec mniejszości
Szkolenie poświęcone reagowaniu na przejawy antysemityzmu i dyskryminacji wobec mniejszości, fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli z Warszawy i okolic do wzięcia udziału w szkoleniu poświęconym reagowaniu na przejawy antysemityzmu, dyskryminacji wobec Romów oraz innych grup mniejszościowych.


29 marca (godz. 9:00-18:00) - 30 marca (godz. 9:00-15:00), udział bezpłatny

Najnowsze badania ukazują problem powszechnej obecności i przyzwolenia społecznego w Polsce na używanie mowy nienawiści, z którą na co dzień styka się duża część badanych, zwłaszcza młodzieży. Problemem jest zarówno brak otwartości czy wręcz wrogość wobec osób prezentujących inne wartości, będące członkami różnych grup etnicznych, narodowych, religijnych czy seksualnych jak i nieumiejętność odpowiedniego reagowania osób, które chciałyby z tym problemem walczyć.

W odpowiedzi na te problemy Muzeum POLIN od 2013 roku prowadzi program działań antydyskryminacyjnych – m.in. szkoleń dla grup zawodowych prowadzonych w oparciu o wykorzystanie wyjątkowego narzędzia edukacyjnego jakim jest wystawa stała Muzeum. Przykłady historyczne dotyczące mniejszości żydowskiej są punktem wyjścia do ćwiczeń i dyskusji nad współczesnymi problemami dyskryminacji.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem: edukacja@polin.pl

Miejsce: Muzeum POLIN.

Organizator zapewnia wyżywienie w trakcie szkolenia.

Szkolenie przygotowane zostało we współpracy z Fundacją Dialog Pheniben.

 

01.03.2017