Warsztaty

5, 19 marca, godz. 10–15

Ujęcia różnorodności religijnej – warsztaty fotograficzne z Filipem Springerem

zdjęcie ilustracyjne
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy na warsztaty towarzyszą wystawie Frank Stella i synagogi dawnej Polski. Podczas pierwszego dnia warsztatów uczestnicy poznają podstawowe zasady rządzące fotografią architektury. Dowiedzą się, jakie są związki pomiędzy słowem a obrazem oraz jak je wykorzystywać w procesie fotografowania.

Omówione zostaną zagadnienia z historii fotografii architektury sakralnej na przykładzie fotografów reprezentujących różne podejścia do tego tematu.

W tej części fotografia traktowana będzie nie tylko jako narzędzie twórcze, ale także jako element procesu poznawczego, użyteczny nie tylko dla profesjonalnych twórców, ale też dla amatorów.

W czasie warsztatów uczestnicy będą mieli także możliwość obejrzenia wystawy Frank Stella i synagogi dawnej Polski.

Pierwsza część warsztatów zakończy się omówieniem zadania fotograficznego, które uczestnicy będą realizować samodzielnie przez następne dwa tygodnie.

Drugi dzień warsztatów poświęcony zostanie omówieniu realizacji zadania i przygotowaniu wybranych prac do publikacji. Poznamy zagadnienia związane z fotoedycją oraz prezentacją zdjęć.

Warsztaty poprowadzi Filip Springer – reporter i fotograf. Swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych w Poznaniu, Katowicach, Gliwicach, Gdyni, Jeleniej Górze i Łodzi. Publikuje w prasie ogólnopolskiej, regularnie współpracuje z tygodnikiem „Polityka”. Autor książek Miedzianka. Historia znikania, Źle Urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u, Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach, Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni i 13 pięter.

Warsztaty skierowane są do osób dorosłych. Do zgłoszenia zachęcamy osoby, które:

  • mają opanowane podstawy techniki fotografowania aparatem cyfrowym;
  • posiadają smartfona lub cyfrowy aparat fotograficzny

będą mogły wziąć udział w obydwu dniach warsztatów 5 i 19 marca oraz mają możliwość wykonania zadania fotograficznego między warsztatami.

5 i 19 marca, godz. 10–15, udział w warsztatach bezpłatny, Muzeum POLIN, ul. Anielewicza 6.

Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod tym linkiem i wysłać go do 29 lutego na adres mwaszczuk@polin.pl.

Cykl działań „Wielokulturowa Warszawa” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

Patroni medialni

Kontynent Warszawa - logotyp

25.02.2016