Spotkanie
4.08.2018

Wędrujący Uniwersytet Muranowski – spotkanie VI

Wędrujący Uniwersytet Muranowski - kobieta pokazuje innym osobom coś na mapie.
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Podczas szóstego spotkania „Tu jest życie, nie makieta. Wyzwania teraźniejszości na Muranowie” poznamy dzieje Muranowa po 1989 roku. Dowiemy się, co zmieniło się w urbanistyce osiedla w ciągu ostatnich dekad, jakie powstały nowe instytucje i organizacje, jakim typem osiedla jest współczesny Muranów.

  • 4 sierpnia (sobota), godz. 16.00-17.30, wstęp wolny
  • Łąka Leśmiana, skwer przy Muzeum POLIN od ul. Edelmana
  • (w razie niesprzyjającej pogody spotkanie zostanie przeniesione do klubokawiarni POLIN)

Każde spotkanie Wędrującego Uniwersytetu Muranowskiego odbywa się w innym miejscu, odkrywając nowe wątki i przestrzenie osiedla. Wędrujący Uniwersytet gości w muranowskich instytucjach, organizacjach, kawiarniach. Można wziąć udział we wszystkich spotkaniach, odkrywając stopniowo historię i topografię osiedla, jak i dołączyć w dowolnym momencie. 

Podczas poprzednich wydarzeń poznaliśmy źródło nazwy „Muranów”, przeszliśmy przez historię kształtowania się osiedla i jego rozwój: od pierwszych osadników do okresu przedwojennego. Dowiedzieliśmy się, dlaczego tak wielu Żydów osiedlało się w tej części Warszawy. Poznaliśmy również wojenne losy Muranowa – włączenie terenu do getta, jego całkowite zniszczenie w okresie II wojny światowej, a także historię powojennej odbudowy i kształtowania się osiedla w okresie PRL-u.

Na najbliższym spotkaniu poznamy dzieje Muranowa po 1989 roku – co zmieniło się w urbanistyce osiedla w ciągu ostatnich dekad, jakie powstały nowe instytucje i organizacje, jakim typem osiedla jest współczesny Muranów? Na tle innych dawnych dzielnic żydowskich w Europie Muranów pozostaje przypadkiem szczególnym, np. mimo przemian nie podlega gentryfikacji. Dowiemy się, jakie cechy o tym decydują, ale również porozmawiamy o potencjalnych zagrożeniach.

Prowadzenie: Beata Chomątowska  – pisarka, dziennikarka, prezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów.

Informacje: e-mail: [email protected]; tel. +22 47 10 354

 

Projekt realizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN we współpracy z partnerstwem "Przepis na Muranów"