Seminarium

26.09.2016 08:30

Zaproszenie na konferencję MUZEALNA eduAKCJA WARSZAWY

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Czego nauczyciele oczekują od instytucji kultury? Dlaczego muzea nie zawsze mogą być elastyczne? Jakie warunki powinny być spełnione, by stworzyć wartościowy partycypacyjny projekt edukacyjny?


To już trzecia konferencja MUZEALNA EDUakcja WARSZAWY w Muzeum Narodowym w Warszawie, na której spotkają się pedagodzy, przedstawiciele muzeów i organizacji pozarządowych.

Podczas gdy dwie pierwsze konferencje poświęcone były ofercie edukacyjnej muzeów oraz projektom realizowanym przez nauczycieli, w tym roku skupimy się na praktycznej ocenie współpracy. Skonfrontujemy plany i efekty, sukcesy i przeszkody, marzenia i rzeczywistość…

Zapraszamy 26 września 2016 do Gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie, al. Jerozolimskie 3.

Konferencja przeznaczona jest dla nauczycieli, edukatorów muzealnych, pracowników muzeów, organizacji pozarządowych i wszystkich, którym leży na sercu edukacja artystyczna dzieci.

W programie konferencji zaplanowaliśmy sesję posterową w Holu Głównym MNW, prezentującą ofertę edukacyjną warszawskich muzeów, zwiedzanie MNW ścieżkami tematycznymi oraz otwartą dyskusję panelową na temat „Działanie w Muzeum – marzenia a rzeczywistość”.

 

Zgłoszenia: Chętnych do udziału w konferencji prosimy o rejestracje pod adresem: muzealnaeduakcjawarszawy2016.evenea.pl

Szczegóły:

Konferencja MUZEALNA eduAKCJA WARSZAWY
26 września 2016, 8.30–16.00
Muzeum Narodowe w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 3
www.mnw.art.pl

Działanie w muzeum – marzenia a rzeczywistość

ORGANIZATORZY
Muzeum Narodowe w Warszawie
Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
 


PROGRAM KONFERENCJI:

8.30–9.00 Rejestracja uczestników, wydawanie materiałów konferencyjnych

9.05–10.05 Zwiedzanie Muzeum w grupach tematycznych

 • Archeologiczna przygoda w Faras – spotkanie w Galerii Faras
 • Średniowieczny port@l – spotkanie w Galerii Sztuki Średniowiecznej
 • Warszawa – miasto legend, historii i ludzi – spotkanie w Galerii Sztuki XIX Wieku
 • Brzydkie oblicze sztuki – spotkanie w Galerii Sztuki Średniowiecznej, Galerii Sztuki XIX Wieku i Galerii Sztuki XX i XXI Wieku
 • Żywe obrazy. Henryk Sienkiewicz i sztuka – spotkanie w Galerii Sztuki XIX Wieku
 • Wolność czy zniewolenie. Sztuka polska po 1945 roku – spotkanie w Galerii Sztuki XX i XXI wieku

10.30–10.50 Przerwa na kawę

11.00–11.45 Otwarcie konferencji

 • Zamiast wykładu. Porozmawiajmy o edukacji muzealnej praktycznie Joanna Falkowska-Kaczor

11.45–13.00 Sesja panelowa – prezentacje prelegentów w kinie MUZ

 • Muzeum otwarte? Marta Skowrońska-Markiewicz, Katarzyna Witt, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 • Czego chce nauczyciel? Katarzyna Jasińska, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
 • Wyjść poza Warszawę, czyli o wyzwaniach związanych z organizacją ogólnopolskich projektów współpracy z nauczycielami Katarzyna Kulińska, Dorota Siarkowska, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 • W jaki sposób budować trójstronne partnerstwa? Edyta Ołdak, Stowarzyszenie „Z siedzibą w Warszawie”
 • Zachęta dla nauczycieli Beata Zuziak, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Anna Zdzieborska, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
 • Goście gościom – budowanie nowej jakości zwiedzania Patrycja Żołędowska, z-ca kierownika Działu Edukacji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 • Muzeum jest otwarte – praca niezależnego artysty/edukatora z instytucjami kultury Małgorzata Minchberg, Pole Sztuki

13.00–14.30 Dyskusja otwarta Działanie w Muzeum – marzenia a rzeczywistość

14.30–15.00 Przerwa obiadowa

15.00–16.00 Podsumowanie konferencji

SESJA POSTEROWA

Prezentacje muzealnych działań edukacyjnych w przerwach konferencji (Hol Główny, 10.00–11.00, 14.30–15.00)

W sesji posterowej wezmą udział przedstawiciele: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni – oddział MNW, Muzeum w Nieborowie i Arkadii – oddział MNW, Muzeum Historii Polski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum.

 

Komitet honorowy:

Anna Michalak-Pawłowska – Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej
Mirosław Sielatycki – Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
Tomasz Thun-Janowski – Dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy
Arkadiusz Walczak – Dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
Mateusz Labuda – Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie

Komitet organizacyjny:

Bożena Głażewska – Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
Renata Goździk – Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy
Bożena Pysiewicz – Zastępca Kierownika Działu Edukacji MNW
Aleksandra Kresowska-Pawlak – Dział Edukacji MNW

 

Działania związane z organizacją konferencji ze strony Muzeum Narodowego w Warszawie koordynuje Aleksandra Kresowska-Pawlak. Wsparcie organizacyjne i obsługa konferencji – zespół wolontariuszy MNW

19.09.2016