Wydarzenie
24.10.2019

Zdarzenie artystyczne "Indywidualny i zbiorowy opór kobiet podczas Zagłady"

Zdarzenie artystyczne "Indywidualny i zbiorowy opór kobiet podczas Zagłady" - obchody 5-lecia wystawy stałej Muzeum POLIN. Na zdjęciu: na łące znajduje się grupa żołnierzy z karabinami. Wśród nich, w środku, kobieta z karabinem przewieszonym przez plecy (Fanya Lazebnik). Trwa trening strzelecki. Zdjęcie czarno-białe.
Na zdjęciu: na łące znajduje się grupa żołnierzy z karabinami. Wśród nich, w środku, kobieta z karabinem przewieszonym przez plecy (Fanya Lazebnik). Trwa trening strzelecki. Zdjęcie czarno-białe, fot. Instytut Yad Vashem

Zapraszamy na drugie z działań artystycznych towarzyszących obchodom 5-lecia wystawy stałej w Muzeum POLIN. Działania staną się komentarzem do wystawy, podejmą tematy niedoreprezentowane na ekspozycji, poddawane krytyce lub dyskutowane przez publiczność i ekspertów.

24 października (czwartek), godz. 18.30, wstęp bezpłatny, wejściówki do pobrania w kasach muzeum w dniu wydarzenia

Działanie Zuzanny Hertzberg jest kontynuacją jej badań nad herstoriami kobiet – żydowskich Polek, ich strategiami radzenia sobie z rzeczywistością, z funkcjami, które obierały i środowiskami, które współtworzyły. Jakimi metodami się posługiwały? Jakie więzi były tymi podstawowymi, które pozwalały przekraczać niemożliwe? Jak odpowiadały na opresję?

Emancypacja w grupach mniejszościowych przebiega na innych zasadach niż w grupach większościowych. Schematów nie da się przełożyć, z innych przyczyn tworzą się koalicje, sojusze. Solidarność jest reakcją, nie wyborem. Dla tych, o których mówi artystka, w ostatecznym rozrachunku najważniejsze było przekazywanie świadectwa w różnych formach. Ktoś musiał przetrwać. Przetrwanie to forma wygranej. W swojej pracy Hertzberg odwołuje się do różnych postaw, aby poprzez tę wielość uciec od budowania uproszczonych wyobrażeń.

Podejmowanie prób odtwarzania życiorysów ze skrawków jest dla artystki aktem protestu wobec tego, co w podręcznikach i co przekazywane dalej staje się narzędziem przemocy budującej faszyzm. Starając się odzyskiwać przeszłość i budować niezawłaszczoną przyszłość, artystka zastanawia się: Kto posiada prawo do pamięci i mówienia? Ile to kosztuje i na jakich zasadach przebiega dystrybucja wiedzy? Czy praca nad pamięcią jest pracą?

"Jestem częścią opowieści, aby mogła się spełnić – mówi twórczyni. To siostrzeństwo  rozciągnięte na osi czasu, próba podtrzymania dialogu poprzez opowiadanie i zwykłą ludzką uczciwość w wypełnieniu woli prawdziwych bohaterek, które mówią z miejsca miłości. Le haim! za życie! ale życie to za mało – przejmuję i przekazuję opowieść".

Liczba miejsc ograniczona.

Zuzanna Hertzberg  jest malarką, autorką instalacji i działań performatywnych oraz artywistką i edukatorką. Artystkę interesuje temat pamięci, cielesności oraz zagadnienia związane z szeroko rozumianą tożsamością i geopolityką. W 2018 r. otrzymała stopień doktora na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (promotor prof. Leon Tarasewicz).

Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Sztuki Mediów pod opieką artystyczną prof. Leona Tarasewicza i prof. Krzysztofa Wodiczko. Jest także absolwentką Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Uczestniczyła w wielu wystawach w kraju i za granicą oraz rezydencjach artystycznych.

 

Współpraca przy projekcie

Żydowski Instytut Historyczny