Spotkanie
28.10.2021 - online

Żydowskie ABC: Chazanut – sztuka prowadzenia modlitwy żydowskiej

Kantor (chazan), inaczej szalijach cibur (wysłannik społeczności), to śpiewak synagogalny, przewodzący zbiorowym modłom żydowskim. Wraz z rozwojem muzyki liturgicznej coraz bardziej ceniono wokalne umiejętności kantorów, z których wielu zyskiwało sławę i uznanie. Gośćmi Piotra Kowalika będą dwaj znani i cenieni kantorzy – rabin Hershel Lieber i rabin Oriel Zaretsky.

Wielkie święta Rosz ha-Szana i Jom Kipur charakteryzuje rozbudowana liturgia synagogalna. Znakomity śpiew i właściwy sposób prowadzenia modlitw przez chazana, jego dobra interakcja ze zgromadzeniem w tym czasie odgrywa bardzo dużą rolę. Podczas spotkania zapytamy doświadczonych chazanów o to, na czym polega sztuka śpiewu kantoralnego. Zaśpiewają nam fragmenty pięknych melodii świątecznych i wytłumaczą nam ich przesłania.

Rabin Oriel Zaretsky – absolwent jeszyw izraelskich, kształcących w duchu religijnego syjonizmu. Po 12 latach studiów religijnych smichę (ordynację rabinacką) otrzymał od Naczelnego Rabinatu Izraela. W latach 2017-2021 pełnił funkcję rabina kolelu (zaawansowane studium talmudyczne) przy Synagodze Nożyków w Warszawie. Rabin Zaretsky jest także chazanem. Pochodzi z rodziny o bardzo silnych tradycjach muzycznych, chazanami są także jego ojciec i brat. Poza Izraelem, prowadził modlitwy świąteczne w gminach żydowskich w Meksyku, Kostaryce i w Polsce. 

Hershel Lieber – z zawodu księgowy, od ponad 30 lat zajmuje się upowszechnianiem judaizmu. Jako członek-założyciel Vaad L’Hatzolas Nidchei Yisroel, podróżował wraz z żoną Pesi do Związku Radzieckiego w trudnych latach reżimów komunistycznych, aby promować jidyszkajt. Po upadku komunizmu, bardzo aktywnie działa jako nauczyciel judaizmu w Polsce i w Mołdawii. Jest uwielbiany jako wykładowca, chazan i lider śpiewu. Od 1979 roku, co roku jeździ do Warszawy, aby być chazanem podczas świąt Rosz ha-Szana i Jom Kipur.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl