Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe na konsultacje merytoryczne w Centrum Informacyjnym Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem są: konsultacje merytoryczne w Centrum Informacyjnym Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z zakresu: kultury, sztuki i dziedzictwa żydowskiego, genealogii i historii Żydów; informowanie o zasobach Muzeum; przygotowanie do archiwizacji dokumentacji wytwarzanej przez Dział Upowszechniania Muzeum POLIN.

Przygotowanie dokumentacji do archiwizacji odbędzie się zgodnie z obowiązującym w Muzeum systemem kancelaryjnymi i instrukcją archiwum zakładowego, o których Wykonawcy zostaną poinformowani przez Zamawiającego po podpisaniu umów.

Miejsce realizacji zamówienia: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018.

Przewidywana data zawarcia umowy: druga połowa sierpnia 2018. 

Forma realizacji zlecenia: zlecenia na podstawie harmonogramu prac ustalanego przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcami z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Adres i termin przesyłania ofert: Magdalena Mizgalska-Osowiecka, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Mordechaja Anielewicza 6; 00-157 Warszawa lub e-mailem na adres: mmizgalska@polin.pl najpóźniej do dnia 27.07.2018 do godz. 10.00 rano.

 

Pełna treść oferty wraz załącznikami znajduje się w plikach do pobrania poniżej.

Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe
  Pobierz plik 1.52 MB / PDF
 • Istotne postanowienia umowy
  Pobierz plik 27.33 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Formularz ofertowy dla osoby fizycznej
  Pobierz plik 70.28 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Formularz ofertowy dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub osoby prawnej
  Pobierz plik 69.04 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT