Nauka

Media o Waliców

MSc degree Thesis “Waliców, Fortress of Memory” by Sara Pellegrini and Domenico Spagnolo, Politecnico di Milano, 2018. Supervisors: Guido Morpurgo, Annalisa de Curtis, winner Archiprix-World Best Graduation Project 2019
MSc degree Thesis “Waliców, Fortress of Memory” by Sara Pellegrini and Domenico Spagnolo, Politecnico di Milano, 2018. Supervisors: Guido Morpurgo, Annalisa de Curtis, winner Archiprix-World Best Graduation Project 2019

W latach 2017-19 Muzeum POLIN zorganizowało lub współorganizowało wydarzenia mające na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Warszawy, aktywistów, architektów, urbanistów i władz miejskich na wyzwanie, jakim jest rewitalizacja kamienic przy ul. Waliców, ich potencjał  kulturotwórczy oraz wartość historyczną; a także zaprezentowanie różnych spojrzeń i propozycji możliwego zagospodarowanie terenu i budynków.

Prelegenci i goście Muzeum byli często proszeni o zabranie głosu w mediach lokalnych i ogólnopolskich: na łamach prasy, w radiu czy telewizji. Wierzymy, że w procesie przywracania wszystkim Warszawiakom  Walicowa, media odgrywają szczególną rolę w zachowywaniu pamięci o historii tego miejsca, jak iw bieżącym informowaniu o aktualnej sytuacji budynków.

Poniżej przedstawiamy wybrane publikacje medialne.

 

 

Publikacja przygotowana w ramach projektu "Critical Heritages: performing and representing identities in Europe – CoHERE" (program Komisji Europejskiej Horyzont 2020).

Projekt CoHERE otrzymał finansowanie ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 693289.