Nauka

Publikacja on-line "Waliców: DNA Warszawy – dziedzictwo Europy"

MSc degree Thesis “Waliców, Fortress of Memory” by Sara Pellegrini and Domenico Spagnolo, Politecnico di Milano, 2018. Supervisors: Guido Morpurgo, Annalisa de Curtis, winner Archiprix-World Best Graduation Project 2019
MSc degree Thesis “Waliców, Fortress of Memory” by Sara Pellegrini and Domenico Spagnolo, Politecnico di Milano, 2018. Supervisors: Guido Morpurgo, Annalisa de Curtis, winner Archiprix-World Best Graduation Project 2019

W samym centrum Warszawy ocalała enklawa przedwojennego miasta: trzy kamienice z początku XX wieku przy ul. Waliców pod numerami 10, 12 i 14. Niczym w DNA unicestwionej przez II wojnę światową Warszawy, jest w nich zapisany fragment dawnej tkanki miejskiej – jej wygląd, charakter i zarys domów, w których kiedyś żyli ludzie.

Kamienica przy ul. Waliców 14 wygląda, jakby okupacja niemiecka skończyła się wczoraj. Jej zburzony podczas powstania warszawskiego front jest świadectwem dramatycznej historii stolicy. Sprawia, że zabytek ten jest ewenementem na skalę europejską, porównywalnym do słynnego Kościoła Pamięci w Berlinie, zniszczonego podczas wojennych nalotów i zachowanego w stanie ruiny, jako ostrzeżenie przed wojną. Budynki przy Waliców są nielicznymi istniejącymi do dziś ostańcami getta i wraz z fragmentem jego muru, znajdującym się naprzeciwko, były niemymi świadkami Zagłady kilkuset tysięcy Żydów z Warszawy, innych części Polski oraz krajów kontrolowanych przez nazistów.

W publikacji "Waliców: DNA Warszawy – dziedzictwo Europy" (Koncepcja Waliców jako DNA Warszawy za: Guido Morpurgo, 2018) prezentujemy opracowania ekspertów, uczestników publicznej dyskusji o przyszłości Waliców, która odbyła się w Muzeum POLIN w marcu 2019 roku. W wydarzeniu tym wzięli udział także działacze miejscy, varsavianiści, mieszkańcy, Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków, przedstawiciele władz miasta i dzielnicy Wola. Mamy nadzieję, że spotkanie wszystkich zaangażowanych w sprawę Waliców środowisk było ważnym krokiem do uratowania tych trzech kamienic.

Pobierz publikację >>

Publikacja, zawierająca opinie z dziedziny architektury, urbanistyki, kulturoznawstwa, historii i finansów oraz wstępne pomysły dotyczące przywrócenia życia na Waliców, stanowi kolejny krok na drodze do zbudowania programu rewitalizacji tego wyjątkowego miejsca na mapie stolicy. Opracowanie zostało zaprezentowane i przekazane władzom Warszawy, jako społeczny wkład w ocalenie Waliców, będący zbiorem eksperckich wskazań i dobrych praktyk.

Wierzymy, że dzięki współpracy władz miasta, mieszkańców, aktywistów miejskich i ekspertów stworzenie fragmentu "miasta szczęśliwego" na Waliców jest możliwe.

 

W publikacji przedstawiono wyłącznie poglądy autorów poszczególnych opracowań. Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nich informacji.

 

Publikacja przygotowana w ramach projektu "Critical Heritages: performing and representing identities in Europe – CoHERE" (program Komisji Europejskiej Horyzont 2020).

Projekt CoHERE otrzymał finansowanie ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 693289.