Edukacja
Rekrutacja do 26.02.2020

Edukacja o Zagładzie - szkolenia dla nauczycieli w USA

Szkolenia dla nauczycieli w USA. Zdjęcie grupowe uczestników.
The Center for Judaic, Holocaust and Peace Studies at Appalachian State University in Boone, July 2018

Ambasada USA oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają nauczycieli do udziału w rekrutacji na szkolenie w Stanach Zjednoczonych poświęcone edukacji nt. Zagłady.

Rekrutacja do 26 lutego (środa)

Seminarium jest okazją do zapoznania się z metodami nauczania o Zagładzie oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami ze Stanów Zjednoczonych, a często także z innych krajów. Jest też szansą do wzbogacenia wiedzy dotyczącej kultury judaistycznej, historii i przeciwdziałania antysemityzmowi. Co roku w programie uczestniczy kilka osób z Polski.

Więcej informacji o programie (broszura do pobrania w formacie PDF) >>  

Termin

Dokładne daty szkoleń zostaną podane w późniejszym terminie. Szkolenia zwykle trwają 5 dni i odbywają się pod koniec czerwca, w pierwszej połowie lipca lub w połowie sierpnia.
Szkolenie w USA poprzedzi jednodniowa wizyta studyjna w Muzeum POLIN w pierwszej połowie czerwca 2020 r.

Dla kogo?

W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczycielki i nauczyciele szkół podstawowych (klasy 4-8), ponadpodstawowych oraz szkół dla dorosłych, którzy podczas lekcji, spotkań oraz dodatkowych zajęć poruszają tematy związane z Zagładą. 
Rekrutacja na szkolenie jest skierowana do osób, które nie miały jeszcze okazji w nim uczestniczyć. Informujemy, że część miejsc jest zarezerwowana dla uczestników programu "Ambasadorzy Muzeum POLIN".
Wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie kwestionariusza w dwóch językach: angielskim i polskim (do pobrania poniżej) oraz dołączenia życiorysu w obu językach. Odpowiedzi prosimy ograniczyć do łącznie 3-4 stron A4 (plus życiorys). Listy rekomendacyjne są mile widziane.

  • Wypełniony kwestionariusz należy przesłać na adres: [email protected]
  • Zgłoszenia przyjmujemy do 26 lutego 2020 r. 
  • Zgłoszenia przesłane pocztą tradycyjną nie będą brane pod uwagę.

Przy ocenie zgłoszeń organizatorzy biorą pod uwagę m.in. doświadczenie w pracy z młodzieżą z zakresu praw człowieka, historii ludobójstw i przeciwdziałaniu nierównemu traktowaniu oraz dotychczasowy udział w innych szkoleniach z ww. tematyki.

W oparciu o nadesłane kwestionariusze komisja rekrutacyjna dokona wstępnego wyboru kandydatek/kandydatów i zaprosi wybrane osoby na indywidualne spotkania w Muzeum POLIN w Warszawie w dniach 16-19 marca 2020 r. W przypadku braku możliwości przyjechania na spotkanie, komisja rekrutacyjna umożliwi rozmowę on-line/internetową/Skype.

Koordynatorem programu w Polsce jest Muzeum POLIN we współpracy z Ambasadą USA. Realizacja programu uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania Departamentu Stanu. Muzeum i organizatorzy pokrywają koszty udziału w programie (przelot, zakwaterowanie, wyżywienie).

Uczestnicy proszeni są o pokrycie kosztów rejestracji w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization, "ESTA").