Edukacja
Rekrutacja do 26.02.2020

Edukacja o Zagładzie - szkolenia dla nauczycieli w USA

Szkolenia dla nauczycieli w USA
The Center for Judaic, Holocaust and Peace Studies at Appalachian State University in Boone, July 2018

Ambasada USA oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają nauczycieli do udziału w rekrutacji na szkolenie w Stanach Zjednoczonych poświęcone edukacji nt. Zagłady.

Rekrutacja do 26 lutego (środa)

Seminarium jest okazją do zapoznania się z metodami nauczania o Zagładzie oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami ze Stanów Zjednoczonych, a często także z innych krajów. Jest też szansą do wzbogacenia wiedzy dotyczącej kultury judaistycznej, historii i przeciwdziałania antysemityzmowi. Co roku w programie uczestniczy kilka osób z Polski.

Więcej informacji o programie (broszura do pobrania w formacie PDF) >>  

Termin

Dokładne daty szkoleń zostaną podane w późniejszym terminie. Szkolenia zwykle trwają 5 dni i odbywają się pod koniec czerwca, w pierwszej połowie lipca lub w połowie sierpnia.
Szkolenie w USA poprzedzi jednodniowa wizyta studyjna w Muzeum POLIN w pierwszej połowie czerwca 2020 r.

Dla kogo?

W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczycielki i nauczyciele szkół podstawowych (klasy 4-8), ponadpodstawowych oraz szkół dla dorosłych, którzy podczas lekcji, spotkań oraz dodatkowych zajęć poruszają tematy związane z Zagładą. 
Rekrutacja na szkolenie jest skierowana do osób, które nie miały jeszcze okazji w nim uczestniczyć. Informujemy, że część miejsc jest zarezerwowana dla uczestników programu "Ambasadorzy Muzeum POLIN".
Wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie kwestionariusza w dwóch językach: angielskim i polskim (do pobrania poniżej) oraz dołączenia życiorysu w obu językach. Odpowiedzi prosimy ograniczyć do łącznie 3-4 stron A4 (plus życiorys). Listy rekomendacyjne są mile widziane.

  • Wypełniony kwestionariusz należy przesłać na adres: edukacja@polin.pl
  • Zgłoszenia przyjmujemy do 26 lutego 2020 r. 
  • Zgłoszenia przesłane pocztą tradycyjną nie będą brane pod uwagę.

Przy ocenie zgłoszeń organizatorzy biorą pod uwagę m.in. doświadczenie w pracy z młodzieżą z zakresu praw człowieka, historii ludobójstw i przeciwdziałaniu nierównemu traktowaniu oraz dotychczasowy udział w innych szkoleniach z ww. tematyki.

W oparciu o nadesłane kwestionariusze komisja rekrutacyjna dokona wstępnego wyboru kandydatek/kandydatów i zaprosi wybrane osoby na indywidualne spotkania w Muzeum POLIN w Warszawie w dniach 16-19 marca 2020 r. W przypadku braku możliwości przyjechania na spotkanie, komisja rekrutacyjna umożliwi rozmowę on-line/internetową/Skype.

Koordynatorem programu w Polsce jest Muzeum POLIN we współpracy z Ambasadą USA. Realizacja programu uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania Departamentu Stanu. Muzeum i organizatorzy pokrywają koszty udziału w programie (przelot, zakwaterowanie, wyżywienie).

Uczestnicy proszeni są o pokrycie kosztów rejestracji w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization, "ESTA").