Edukacja

Materiały z konferencji "Polsko-żydowskie dziedzictwo Rzeczpospolitej"

Plansza konferencji "Polsko-żydowskie dziedzictwo Rzeczpospolitej. Wyzwania pamięci i edukacji"
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Jesienią 2019 minęło pięć lat od otwarcia wystawy "1000 lat historii Żydów polskich" w Muzeum POLIN. Z tej okazji prawie 300 nauczycielek i nauczycieli z Polski i zagranicy wzięło udziału w konferencji "Polsko-żydowskie dziedzictwo Rzeczpospolitej. Wyzwania pamięci i edukacji".

Konferencja odbyła się w Muzeum POLIN 14-16 listopada 2019 roku. Poświęcona była pamięci o wielokulturowej przeszłości Polski w edukacji oraz metodom uczenia o bogatej kulturze polskich Żydów. 

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniami wykładów i warsztatów opracowanych przez ekspertki i ekspertów, którzy wystąpili podczas konferencji:

Organizatorzy konferencji: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Forum Dialogu, Katedra Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Konferencję wsparła finansowo: Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce i Jewish Foundation for the Righteous.

Patronat Honorowy Prezydenta m.st. Warszawy

Patronat Honorowy Prezydenta m.st. Warszawy