Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Oblicza różnorodności

Grupa osób na tle muralu przy łące znajdującej się przy budynku Muzeum POLIN.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Cel: budzenie zainteresowania kulturą i historią żydowską, popularyzacja dziedzictwa żydowskiego oraz postaw szacunku do osób odmiennych wyznań i kultur.

Adresaci: szeroka publiczność – wszyscy pragnący poznać kulturę żydowską, szczególnie mieszkańcy Warszawy.

Planowane są programy towarzyszące wystawom czasowym Muzeum, obchody ważnych rocznic, wydarzenia specjalne (takie jak Noc Muzeów, projekty społecznego Chóru Polin, instalacje artystyczne), cykle dyskusji, wykładów i spotkań przybliżające historię, kulturę i religię żydowską.

Rodziny z dziećmi będą mogły uczestniczyć w imprezach wokół świąt żydowskich i z okazji Dnia Dziecka. Warszawiaków i mieszkańców innych miejscowości zaprosimy na "POLIN na Łące" – program letnich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych, projekty realizowane wspólnie z młodzieżą i sąsiadami Muzeum z Muranowa, a także ekspozycje wystawy plenerowej "Pełno ich nigdzie. Przywracanie pamięci o polskich Żydach w przestrzeni miejskiej".

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl