Ogłoszenie
5.10.2020

Zapytanie ofertowe na tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język hebrajski tekstów dotyczących historii i kultury Żydów Polskich

Wnętrze Muzeum POLIN - hol główny, obszar przy ścianie szklanej - ściana po lewej stronie zdjęcia
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język hebrajski w objętości od 200 do 250 stron po 1800 znaków każda, tekstów dotyczących historii i kultury Żydów Polskich, w szczególności opisów cmentarzy żydowskich znajdujących się na terenie Polski, które będą zamieszczane na portalu Wirtualny Sztetl oraz w mediach społecznościowych Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Pełna treść zapytania ofertowego, kryteria oceny, załączniki do zapytania oraz istotne postanowienia umowy znajdują sie w załącznikach poniżej.

Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe [.docx]
  Pobierz plik 385.46 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 1. Formularz oferty [.docx]
  Pobierz plik 393.46 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 2. Wykaz usług [.docx]
  Pobierz plik 387 KB / MSWORD
 • Załącznik 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [.docx]
  Pobierz plik 35 KB / MSWORD
 • Załącznik 4. Istotne postanowienia umowy [.docx]
  Pobierz plik 52.45 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT