Ogłoszenie
23.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi edukacyjnej w postaci oprowadzania grup

Wnętrze Muzeum POLIN - hol główny, obszar przy ścianie szklanej - ściana po lewej stronie zdjęcia
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Informujemy, że Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłasza zamówienie usługi z zakresu działalności kulturalnej, polegające na świadczeniu usługi edukacyjnej w postaci oprowadzania grup po wystawie stałej, wystawach czasowych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz edukacyjnego oprowadzania po przestrzeni miejskiej jak również prowadzenie warsztatów i innych form zajęć edukacyjnych.

Zamówienie obejmuje świadczenie usługi oprowadzania grup, prowadzenia warsztatów oraz inne form zajęć edukacyjnych stacjonarnie oraz w formie online po wystawie stałej, wystawach czasowych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz w przestrzeni miejskiej w okresie od 2 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Czynności realizowane będą formie dyżurów: oprowadzania, warsztatów i innych form zajęć edukacyjnych stacjonarnie i online.  

Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia kwoty nie wyższe niż:

 1. 150,00 PLN (sto pięćdziesiąt złotych) brutto za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla pojedynczej grupy w języku obcym (dyżur 2 godziny)
 2. 120,00 PLN (sto dwadzieścia złotych) brutto za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla pojedynczej grupy w języku polskim (dyżur 2 godziny)

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę ważnego Certyfikatu Przewodnika po wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN planuje udzielić zamówienia nie więcej niż 132 osobom, które spełnią kryteria udziału w postępowaniu oraz zaoferują najlepszą cenę. Zamawiający informuje, że każdy z wykonawców będzie brał udział w ewaluacji przewodnickiej.

Kryterium oceny oferty jest w 100% cena.

Miejsce składania ofert: 

Oferty składane mogą być:

 • drogą poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 • pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego) w siedzibie Zamawiającego: ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, sekretariat II piętro - godziny pracy sekretariatu Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 14:00.

Termin składania ofert: 2 listopada 2020, godz. 0:00

Podstawa prawna udzielenia zamówienia: Art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii: Przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej.

Załączniki: 

 • Formularz ofertowy dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub osoby prawnej
 • Formularz ofertowy dla osoby fizycznej
 • ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
 • Klauzula informacyjna RODO  
 • Skan - ogłoszenie o udzielanym zamówieniu- zatrudnienie przewodników w 2021 r.

Termin publikacji ogłoszenia:  
Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie Muzeum oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych 

Załączniki:
 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu - wersja dostępna [.docx]
  Pobierz plik 33.62 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu - skan [PDF]
  Pobierz plik 82.05 KB / PDF
 • Formularz ofertowy dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą [.docx]
  Pobierz plik 19.96 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Formularz ofertowy dla osoby fizycznej [.docx]
  Pobierz plik 16.64 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Istotne Postanowienia Umowy [.docx]
  Pobierz plik 26.33 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Klauzula informacyjna RODO [.docx]
  Pobierz plik 14.8 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT