Muzeum

"Wierzba 2021" dla Łąki Leśmiana w kategorii "Najlepszy projekt otwarty"

Na obrazie widzimy grupę osób - kobiet i mężczyzn, siedzących na łące obok muzeum, podczas letniego, słonecznego dnia.
fot. M. Starowieyska

Z przyjemnością informujemy, że nasz letni program "Łąka Leśmiana" został nagrodzony w XV edycji konkursu "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba". Zajęliśmy III miejsce w kategorii "Najlepszy projekt otwarty".

"Łąka Leśmiana" to zielona plenerowa instalacja przed Muzeum POLIN, gdzie zachęcamy Was do zatrzymania się i wspólnego relaksu, jak również do udziału w wakacyjnych wydarzeniach. W złapaniu oddechu i kontakcie z przyrodą pomoże Wam wyjątkowy program, w tym cykl mindfulness, wydarzenia literackie czy warsztaty miejskiego ogrodnictwa.

Więcej informacji o "Łące Leśmiana" oraz program >> 

Program „Łąka Leśmiana” jest realizowany w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - WIERZBA" ma na celu pobudzenie pracy muzeów poprzez wyłonienie najlepszych placówek muzealnych i wyróżnienie oraz nagrodzenie najciekawszych zdarzeń przez nie opracowanych i realizowanych, promocję muzeów oraz województwa mazowieckiego. W konkursie mogły wziąć udział muzea, których siedziba znajduje się na terenie województwa mazowieckiego.

Więcej informacji o konkursie >>  

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl