Edukacja
Rejestracja do 30.09.2021

"Poznaj Polskę" z Muzeum POLIN – rusza dofinansowanie na wycieczki edukacyjne

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest jednym z miejsc wycieczek edukacyjnych dzieci i młodzieży przewidzianych w ramach przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programu "Poznaj Polskę".

Szkoły mogą składać wnioski o dofinansowanie wycieczek edukacyjnych od 6 do 30 września 2021 r. Przedsięwzięcie jest skierowane dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (publicznych i niepublicznych) w trzech grupach wiekowych:

  • klasy I-III ze szkół podstawowych
  • klasy IV-VIII ze szkół podstawowych
  • szkoły ponadpodstawowe

Więcej informacji o dofinansowaniu z programu "Poznaj Polskę" >> 

Wycieczka do Muzeum POLIN jest świetną okazją, żeby pobyć razem w mniej formalnej atmosferze i doświadczyć czegoś niecodziennego w spotkaniu z kulturą i historią. 

Przygotowaliśmy elastyczną ofertę zajęć, tak aby pasowała ona do różnych scenariuszy pandemii w Polsce.

Obok warsztatów, spacerów w przestrzeni miejskiej, oferujemy także zajęcia stacjonarne: warsztaty edukacyjne oraz oprowadzania po wystawie stałej "1000 lat historii Żydów polskich" i czasowej "Wilhelm Sasnal: Taki pejzaż".