Ogłoszenie
29.09.2022

PZP.271.34.2022 Realizacja badań marketingowych w podziale na dwie części

Wnętrze Muzeum POLIN
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji  Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami".

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 170.38 KB / PDF
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 804.47 KB / PDF
 • załączniki edytowalne
  Pobierz plik 482.88 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Identyfikator postępowania
  Pobierz plik 67.29 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SWZ
  Pobierz plik 365.48 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SWZ II
  Pobierz plik 344.89 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SWZ III
  Pobierz plik 346.87 KB / PDF
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 327.4 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 376.46 KB / PDF
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 1
  Pobierz plik 372.65 KB / PDF
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 2
  Pobierz plik 378.06 KB / PDF