Żydowskie dziedzictwo kulturowe
29-30.03.2023

Oddając głos niewypowiedzianemu – międzynarodowa konferencja w 2023 roku

Instalacja artystyczna - gałęzie leżą na podłodze.
ŁUKASZ SUROWIEC, "CHRUST", 2022, WIDOK INSTALACJI. FOT. M. JAŹWIECKI / MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wraz z Norweskim Centrum Studiów nad Holokaustem i Mniejszościami (HL-Senteret) zapraszają na konferencję "Oddając głos niewypowiedzianemu: interwencje artystyczne w muzeach Holokaustu i związanych z tematyką praw człowieka w Norwegii i w Polsce".

  • 29-30 marca 2023 (środa-czwartek)
  • HL-Senteret, Norweskie Centrum Studiów nad Holokaustem i Mniejszościami

Konferencja poświęcona będzie współczesnym tendencjom muzeów i instytucji kulturalnych do wykorzystywania interwencji artystycznych jako środków wyrazu trudnych, ignorowanych lub nieuświadomionych wcześniej zagadnień historycznych. Głównymi zagadnieniami spotkania będą: istota, korzyści i wyzwania z wykorzystywania interwencji artystycznych, jak również strategie kuratorskie z nimi związane. Konferencja rozpocznie się uroczystym wykładem Friso Roscam-Abbinga, doradcy w sprawach komunikacji w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), który zaprezentuje główne obszary działania oraz wyniki związane z aktywnością FRA w dziedzinie sztuki i praw człowieka.

Zapraszamy artystów, akademików, muzealników, opiekunów miejsc pamięci oraz specjalistów zainteresowanych poruszaną tematyką do zgłaszania propozycji artykułów poświęconych niniejszym kwestiom:

  • Co charakteryzuje interwencję artystyczną jako narzędzie komunikacji?
  • Jakie są teoretyczne i metodologiczne ramy interwencji artystycznej?
  • Jak wygląda zastosowanie interwencji artystycznych w muzeach-miejscach pamięci?
  • Jaki wpływ mają interwencje na istniejące narracje muzealne?
  • Jaki jest potencjał, a jakie są ograniczenia omawianych narzędzi?
  • W jaki sposób interwencje artystyczne mogą zostać wykorzystane do zaangażowania publiczności oraz rozszerzenia jej bazy?

Po zakończeniu konferencji Muzeum POLIN i HL-Senteret opublikują zaakceptowane artykuły wraz z dodatkowymi materiałami stworzonymi w trakcie obrad.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

 

Organizatorzy:

Muzeum Historii Żydów Polskich logo

HL-senteret logo

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl