Spacer
17.06.2023

Bez cienia. Kryjówki getta warszawskiego

Po zakończeniu powstania w getcie warszawskim dawna dzielnica żydowska została zrównana z ziemią. We współczesnej Warszawie nie ma po niej niemal żadnego śladu. Tak jak po kryjówkach i bunkrach, które Żydzi i Żydówki budowali, by znaleźć schronienie w trakcie powstania. Wraz z SENNA kolektyw postanowiliśmy przywrócić miejskiej rzeczywistości pamięć o tych miejscach. Tym samym przypominamy także o cywilach – najliczniejszej grupie biorącej udział w powstaniu 1943 roku.

  • 22 kwietnia (sobota) – jesień 2023
  • Wydarzenie otwarte, wstęp wolny
  • 17 czerwca (sobota), godz. 19.00-21.00 – wędrówka prowadzona przez Opowiadaczy historii;

Od 22 kwietnia w 6 lokalizacjach na Muranowie pojawiły się instalacje symbolicznie znakujące miejsca ukrywania się ludności cywilnej. Punktem centralnym każdej instalacji jest podświetlona szklana bryła o nieregularnym kształcie. Podświetlone szkło tli się w ciemności i przypomina o tysiącach osób zamordowanych podczas powstania i tuż po nim. Przypadkowość kształtu i koloru szkła opowiada o nieprzewidywalności losu ludzi uwięzionych w tym czasie w getcie. Na każdym postumencie jest zamieszczona informacja o tym, jaki budynek znajdował się w tym miejscu przed wojną i kto ukrywał się w danym bunkrze. Wybraliśmy 6 postaci, które są równocześnie bohaterami i bohaterkami wystawy czasowej "Wokół nas morze ognia".

Cykl wędrówek "Opowieści zza muru"

Instalacjom artystycznym towarzyszą wędrówki z grupą Opowiadaczy historii, którzy opowiadają historie z perspektywy osób ukrywających się w getcie warszawskim. Wysłuchamy opowieści Anonimowej Autorki spisującej swoją historię na bieżąco z bunkra. Nie wiemy o niej nic poza tym, co zapisała na kilku zachowanych kartkach papieru. Poznamy opowieści o ludziach ukrywających się na terenie szopu szczotkarzy, losy rodziny Kuczerów czy Stelli Fidelseid, która w bunkrze urodziła dziecko.

Szczegóły:

  • 17 czerwca (sobota), godz. 19.00-21.00 – wędrówka prowadzona przez Opowiadaczy historii
  • Start w holu głównym Muzeum POLIN

Kalendarz pozostałych wędrówek z cyklu "Opowieści zza muru":

  • 22 lipca (sobota), godz. 19.00-21.00 – wędrówka prowadzona przez Opowiadaczy historii;
  • 19 sierpnia (sobota), godz. 19.00-21.00 – wędrówka performatywna prowadzona przez grupę seniorów, uczestników warsztatów z improwizacji.

 

Wydarzenie jest organizowane w ramach programu "Nie bądź obojętny. 80. rocznica powstania w getcie warszawskim".


Poznaj więcej historii ukrywających się osób na portalu Wirtualny Sztetl:

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl