Muzeum
Zgłoszenia do 18.01.2021

Konkurs na stworzenie cyklu 6 filmów przedstawiających biografie ważnych postaci dla kultury i historii polsko-żydowskiej

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłasza konkurs na stworzenie cyklu 6 filmów edukacyjnych przedstawiających biografie ważnych postaci dla kultury i historii polsko-żydowskiej.

Konkurs

Celem konkursu jest stworzenie cyklu 6 filmów krótkometrażowych (trwających 8-10 minut, nie więcej niż 10 minut). Filmy mają mieć charakter edukacyjny, przekazywać wiedzę o życiorysach postaci ważnych dla kultury i historii polsko-żydowskiej.

Jury konkursu wyłoni maksymalnie jedną koncepcje na realizacje materiałów filmowych.

Każdy film ma przedstawiać dwie biografie, ze szczególnym podkreśleniem podobieństw lub kontrastów w twórczośći, działalności oraz odegranej roli w kulturze lub/i  historii polsko-żydowskiej wskazanych bohaterów:

  1. Rachela Korn i Bolesław Leśmian 
  2. Zuzanna Ginczanka i Julian Tuwim
  3. Bruno Schulz i Debora Vogel
  4. Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska 
  5. Antonina Żabińska i Jan Żabiński
  6. Jadwiga Piotrowska i Irena Sendlerowa

Przekazujemy opracowane przez pracowników muzeum materiały biograficzne opisujące pokrótce życiorysy bohaterów, którym poświęcony zostanie tworzony cykl filmów edukacyjnych.

Zgłoszenia

Oferta powinna ona zawierać opis koncepcji jednego wybranego odcinka cyklu (treatment, synopsis i logline), moodbook całości cyklu oraz wstępny budżet całego projektu.

Charakter proponowanych filmów jest dowolny, mogą być oparte na wywiadach, materiałach dokumentalnych i archiwalnych, animacji, sztuce video i innych.

Uczestnicy konkursu będą musieli wykazać w swoim portfolio dwa zrealizowane filmy o dowolnym metrażu, udostępnione publiczności w Internecie, kinie, na festiwalu, w telewizji lub innym kanale, w którym mogłaby go obejrzeć widownia.

Jury będzie oceniać przede wszystkim zgodność z tematem konkursu, realność założeń produkcyjnych, dostosowaniem języka filmowego do odbiorców oraz potencjał edukacyjny filmu.

Zasady konkursu >>

Nagroda

Finalista konkursu otrzyma nagrodę do 132.000 PLN brutto na stworzenie sześciu filmów. Wartość nagrody będzie uzależniona od złożonego projektu, który powinien uwzględniać wstępny budżet.

Zwycięskie filmy będą stanowić materiał edukacyjny skierowany do uczniów i uczennic szkół z całej Polski.

Kontakt: [email protected]

Odpowiedzi na pytania przesłane drogą mailową zostaną opublikowane na www.polin.pl w zakładce Najczęściej zadawane pytania (FAQ).
 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl