Nauka

GEOP: Interdyscyplinarne warsztaty naukowe 2020

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza badaczy i instytucje badawcze do przesyłania propozycji trzydniowych warsztatów naukowych, które odbędą się w Muzeum POLIN w ramach Global Education Outreach Program.

Interdyscyplinarne warsztaty naukowe mogą być poświęcone każdemu tematowi związanemu ze studiami polsko-żydowskimi i należącemu do dziedzin badawczych takich jak historia, kulturoznawstwo, historia sztuki, historia w przestrzeni publicznej (public history), muzeologia, studia nad pamięcią. Wysoko ocenione zostaną projekty, które badają temat przyjmując nową, innowacyjną perspektywę, a także warsztaty porównawcze i interdyscyplinarne.

Kryteria oceny:
 
Projekt powinien mieć formę warsztatów naukowych z wydłużonym czasem na dyskusję, umożliwiającym wymianę poglądów między uczestnikami. W ramach warsztatów powinno zostać zaplanowane jedno wydarzenie otwarte dla publiczności np. wykład specjalny, panel dyskusyjny lub inne przedsięwzięcie wpisujące się w działalność muzeum. 
 
Jesteśmy szczególnie zainteresowani projektami, które są wynikiem współpracy międzynarodowej. Program GEOP wspiera współpracę badaczy z Polski i zagranicy, która zapewni rozwój nowej generacji naukowców w dziedzinie studiów polsko-żydowskich. Z tego względu wymagany jest instytucjonalny partner z Polski.
 
Wsparcie:
 
Muzeum zapewnia sale konferencyjne i wsparcie organizacyjne. Dodatkowo, aplikujący mogą starać się o dofinansowanie kosztów noclegów i cateringu w wysokości do 7000 dolarów amerykańskich ($). Jednak wkład finansowy muzeum nie może przekroczyć 50% budżetu całego przedsięwzięcia.
 
 
Proces aplikacyjny i termin nadsyłania zgłoszeń:
 
Zgłoszenia w formie formularza (dostępnego pod tym linkiem) oraz listy intencyjne od partnerów instytucjonalnych należy przesłać na adres geopworkshops@polin.pl w terminie do 31 lipca 2019 r.
 
Wyniki naboru zostaną ogłoszone 30 września 2019 r.
 
Przed wypełnieniem formularza aplikacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i przebiegu programu Interdyscyplinarnych warsztatów naukowych GEOP [PDF] >>

 

Dodatkowe informacje:
 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji można zapoznać się z Najczęściej zadawanymi pytaniami lub skontaktować się z koordynatorem warsztatów GEOP pod adresem: geopworkshops@polin.pl. Aplikujący mogą skonsultować propozycję warsztatów przed przesłaniem aplikacji.   

 

 

Realizacja warsztatów jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.