fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Nauka

GEOP: Interdyscyplinarne warsztaty naukowe

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza do udziału w czwartej edycji programu interdyscyplinarnych warsztatów naukowych, odbywających się w Muzeum POLIN, realizowanych w ramach Global Education Outreach Program.


Zachęcamy do zgłaszania propozycji trzydniowych warsztatów, związanych tematycznie z historią i kulturą Żydów polskich, w tym uwzględniających nowe perspektywy na zagadnienia dziedzictwa i pamięci kulturowej oraz muzealnictwa. Wysoko ocenione zostaną projekty porównawcze i interdyscyplinarne.

Jednym z ważnych obszarów działalności Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest sztuka i architektura żydowska. W związku z dotychczasowymi, jak planowanymi na rok 2019 wydarzeniami i wydawnictwami Muzeum, jeden z warsztatów naukowych GEOP poświęcić chcemy tym tematom badanym w różnych kontekstach (m.in. historii sztuki, studiów muzealnych, historii architektury, kulturoznawstwa).

Projekt powinien mieć formę warsztatów naukowych z wydłużonym czasem na dyskusję, umożliwiającym dynamiczną wymianę poglądów między uczestnikami. W ramach warsztatów powinno być zaplanowane jedno wydarzenie otwarte dla publiczności lub inne przedsięwzięcie wpisujące się w działalność Muzeum.

Jesteśmy szczególnie zainteresowani projektami, które są wynikiem współpracy międzynarodowej,  przy czym wymagany jest instytucjonalny partner z Polski.

Aplikujący mogą starać się o dofinansowanie kosztów noclegów i cateringu w wysokości do 7000 dolarów amerykańskich ($). Muzeum zapewnia ponadto sale konferencyjne i wsparcie organizacyjne. Wkład finansowy Muzeum nie może przekroczyć 50 procent budżetu całego przedsięwzięcia.

Zgłoszenia w formie formularza (dostępnego pod tym linkiem) oraz listy intencyjne od partnerów instytucjonalnych należy przesłać na adres workshops.geop@polin.pl w terminie do 30 czerwca 2018 r.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone 30 września 2018 r.

Pytania należy przesłać na: workshops.geop@polin.pl

Regulamin rekrutacji i przebiegu  programu Interdyscyplinarnych Warsztatów Naukowych GEOP [PDF] >>

 

Tematy warsztatów 2019 PDF TUTAJ >>

Tematy warsztatów 2018 PDF TUTAJ >>

Tematy warsztatów 2017 PDF TUTAJ >>

Tematy warsztatów 2016 PDF TUTAJ >>

Tematy warsztatów 2015 PDF TUTAJ >>

 

Realizacja warsztatów jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.


 

 

Załączniki: