Wykład

Wykład online: Czego chce od nas ten Dybuk? Wiek pamięci i niepamięci

Grupa ludzi - na piewrszym planie dwie kobiety, jedna - stojąca tyłe - podtrzymuje drugą, która słania się
Kadr z filmu "Dybuk" w reż. Michała Waszyńskiego. Fot. Materiały prasowe

Sto lat temu, zaledwie kilka tygodni po pogrzebie słynnego pisarza i etnografa S. Anskiego, swoją premierę – w Warszawie – miała sztuka Dybuk jego autorstwa. Wystawiona po raz pierwszy przez legendarną Trupę Wileńską sztuka zdobyła międzynarodową sławę i została przetłumaczona na wiele języków, poruszając widzów na całym świecie i inspirując adaptacje filmowe, baletowe i operowe.

Podczas wykładu prześledzimy losy Dybuka w Polsce: od znaczenia sztuki dla jej pierwotnych widzów – mówiących w jidysz żydowskich mieszkańców ówczesnej stolicy żydowskiego świata – po jej losy w czasie Zagłady oraz wcielenia powojenne i post-komunistyczne w Polsce po ‘89 roku. 

Jak to się dzieje, że dybuk, który dziś nic nie znaczy dla Amerkanów, amerykańskich Żydów czy Izraelczyków jest nadal nośny i żywy w Polsce?

Wykład wygłosi Michael Steinlauf, profesor historii oraz dyrektor programu Studiów nad Zagładą i Ludobójstwami w Gratz College w Filadelfii, USA. Jest autorem książki Bondage to the Dead: Poland and the Memory of the Holocaust (wyd. polskie Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady) oraz licznych opracowań na temat teatru i prasy jidyszowej w Polsce. Od wielu lat zaangażowany jest również w projekty związane z pamięcią żydowską w Polsce, m.in. jako ekspert w zakresie nowoczesnej kultury żydowskiej. Pracuje obecnie nad monografią pisarza i działacza żydowskiego I. L. Pereca.

Wykład w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

6 października, czwartek, godz. 18:00, wstęp wolny

Wykład odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

Wykład możliwy dzięki wsparciu Taube Foundation for Jewish Life & Culture, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.